Оцінювання запасів лісової підстилки як наземного горючого матеріалу у соснових лісах Лівобережного ЛісостепуС. Г. Сидоренко

Анотація


Виявлено, що запаси лісової підстилки у сосняках Лівобережного Лісостепу у перерахунку на абсолютно суху масу можуть сягати 60 т∙га-1. Запас лісової підстилки у насадженні залежить від його лісівничо-таксаційних характеристик. Спостерігається збільшення мортмаси лісової підстилки зі збільшенням запасу насадження, віку, бонітету, середнього діаметра, середньої висоти та відносної повноти насадження. Щільність лісової підстилки зменшується у низькоповнотних насадженнях. Запропоновано три статистично-математичні моделі оцінювання мортмаси лісової підстилки у чистих сосняках Лівобережного Лісостепу, що ростуть в умовах свіжого субору. Наведено методику польового оцінювання мортмаси лісової підстилки за її товщиною та щільністю, враховуючи вікову динаміку зміни цього показника та відмінності у щільності різних шарів мінералізації підстилки. Запропоновано формули розрахунку запасів лісової підстилки для верхнього опадового шару та нижнього напіврозкладеного шарів. Розраховано мінімально необхідну кількість замірів товщини лісової підстилки у межах однорідної лісової ділянки з урахуванням її варіабельності у межах таксаційного виділу.

Ключові слова: мортмаса, оцінювання запасів лісових горючих матеріалів, наземні горючі матеріали, Лівобережний лісостеп.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аврамчук О. О. Оцінювання мортмаси підстилки соснових лісів Київського Полісся / О. О. Аврамчук, А. М. Білоус // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.3. – С. 50–55.

Білоус А. М. Методика дослідження мортмаси лісів / А. М. Білоус // Біоресурси і природокористування. – 2014. – Том 6. – №3,4. – С. 134–145.

Волокитина А. В. Класификация растительных горючих материалов / А. В. Волокитина, М. А. Софронов // Лесоведение. – 1996. – №3. – С. 38–44.

Гуржій Р. В. Запаси наземних лісових горючих матеріалів у лісах Київського Полісся / Р. В. Гуржій, П. П. Яворовський // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2018. – № 132. – С. 124–130.

Зібцев С. В. Перехід від проекту протипожежного впорядкування до системи підтримки прийняття рішень в рамках інтегрованої системи управління пожежами / С. В. Зібцев, В. В. Миронюк, В. В. Богомолов, О. М. Сошенський, В. В. Гуменюк, В. А. Корень // Проблеми розвитку лісової таксації, лісовпорядкування та інвентаризації лісів. – К., 2018. – C. 58–60.

Курбатский Н. П. ?сследование количества и свойств лесных горючих материалов / Н. П. Курбатский // Вопросы лесной пирологии. – 1970. – С. 5–58.

Левченко В. В. Лісові горючі матеріали : навчальний посібник / Левченко В. В., Борсук О. А., Борсук А. А. – К. : НУБІП України, 2015. – 237 с.

Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – ?зд. 4-е, перераб. и доп.– Москва : Высшая школа, 1990. – 352 с.

Родин Л. Е. Динамика органического вещества и биологический круговорот в основных типах растительности : монографія / Родин Л. Е., Базилевич Н. ?. – Москва : Наука, 1965. – 254 с.

Чорнобай Ю. М. Трансформація рослинного детриту в природних екосистемах : монографія / Чорнобай Ю. М. – Львів : ДПМ НАН України, 2000. – 352 с.

FIREMON Database User Manual [Electronic resource] – Mode of access: http://frames.nbii.gov/documents/ projects/firemon/FMDBv4_Method.pdf

Яворовський П. П. Аналіз горимості лісових насаджень Боярської лісової дослідної станції за 2004–2016 роки / Яворовський П. П. Гуржій Р. В. // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2017. – №131. – С. 158–164.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.