Динаміка росту сосняків Житомирського Полісся в осередках кореневої губки і поза нимиЄ. П. Печенюк, Ю. В. Сірук

Анотація


Продуктивність і стійкість соснових насаджень залежить від ряду чинників, одним з яких є походження ділянок, на яких зростають деревостани. Беззаперечним фактом є порівняно нижча стійкість сосняків, створених на староорних земельних ділянках, причиною чого є найчастіше називають вразливість цих насаджень кореневою губкою. Щодо продуктивності дані науковців відрізняються.

З метою дослідження питання продуктивності було здійснено порівняння динаміки росту сосни та берези, що зростають на ділянках лісового та сільськогосподарського походження. Порівняння здійснювалося у основних едатопах за середніми показниками діаметру і висоти. У свіжих борах, суборах та сугрудах за динамікою середнього діаметру переважає сосна звичайна на ділянках лісового походження. У свіжих суборах та сугрудах різниця в середніх діаметрах є статистично істотною. За показниками середньої висоти ситуація протилежна: соснові насадження на ділянках, що були у с.-г. користуванні у більшості едатопів, за виключенням свіжих суборів, є більш продуктивними. Статистично достовірною різниця середніх висот виявилася у свіжих борах та вологих суборах. У свіжих суборах динаміка висоти є майже однаковою. Береза повисла у складі сосняків загалом продемонструвала як за значеннями середнього діаметру, так і за середньою висотою вищі показниками на ділянках, що були с.-г. користуванні. Проте статистично підтвердженою є лише різниця за середньою висотою берези в умовах свіжого бору. Особливий інтерес для подальших досліджень становить порівняння динаміки основних деревних порід в різних едатопах для розроблення рекомендацій щодо формування насаджень.

Ключові слова: осередки кореневої губки, продуктивність, сосна звичайна, береза повисла, середній діаметр, середня висота.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ониськів М. І., Кайдик О. Ю. 30-річні результати вивчення проблеми захисту від кореневої губки культур сосни звичайної на Поліссі. Лісівництво і агролісомеліорація. 2008. Вип. 114. С. 201–206. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16392/34-Onyskiv.pdf?sequence=1

Распопіна С. П., Тарнопільська О. М., Лук'янець В. А., Кобець О. В. Лісові насадження та особливості ґрунтів у осередках поширення кореневої губки на староорних землях Східного Полісся. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.13. С. 64–73. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.13_12

Михайліченко О. А., Усцький І. М., Ведмідь М. М., Лозицький В. Г. Особливості росту соснових деревостанів, уражених кореневою губкою, в умовах Новгород-Сіверського Полісся. Лісівництво і агролісомеліорація. 2014. Вип. 124. С. 36–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2014_124_7

Лозицький В. Г., Усцький І. М., Ведмідь М. М., Роговий В. І. Особливості поширення кореневої губки в соснових насадженнях Чернігівського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.14. С. 74–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2012_22.14_14

Печенюк Є. П. Аналіз росту соснових насаджень в осередках кореневої губки в умовах Житомирського Полісся. Проблеми ведення та експлуатації лісових і мисливських ресурсів : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 24 лист. 2017 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 59–60.

Алексеев ?. А. Лесохозяйственные меры борьбы с корневой губкой. Москва : Лесная промышленость, 1969. 76 с.

Усцкий ?. М. Особенности формирования очагов корневой губки и влияние лесохозяйственых мероприятий на устойчивые насаждения сосны : дис. … канд. с.-х. наук : 06.03.03. Харьков, 1988. 348 с.

Ведмідь М. М., Тарнопільська О. М., Кобець О. В., Зуєв Є. С., Лозицький В. Г. Стан, продуктивність та товарно-сортиментна структура соснових і березових насаджень першого покоління на староорних землях Східного Полісся. Лісівництво і агролісомеліорація. 2013. Вип. 122. С. 12–23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lisam_2013_122_4

Онищенко В. М. Стан та продуктивність штучних насаджень сосни звичайної, створених на староорних землях Центрального Полісся : дис. …канд. с.-г. наук : 06.03.01. Київ, 2004. 151 с.

Лакида П. І., Василишин Р. Д., Терентьєв А. Ю., Домашовець Г. С., Лащенко А. Г., Лакида І. П. Хід росту модальних соснових деревостанів, створених на землях, що вийшли із сільськогосподарського використання. Наук. вісн. НУБіП України : Лісівництво та декоративне садівництво. 2011. 164, Ч. 1. С. 68–78.

Лакида П. І., Василишин Р. Д., Домашовець Г. С., Терентьєв А. Ю., Лащенко А. Г., Лакида І. П. Біопродуктивність та депонований вуглець соснових насаджень, створених на землях, що вийшли із сільськогосподарського використання. Лісовий журнал. 2011. №. 2. С. 53–57.

Алексіюк І. Л., Лакида П. І., Гриник Г. Г. Програма "Лісовпорядник" як система опрацювання бази даних Лісового фонду України. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.15. С. 308–316. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.15_51


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.