Надземна фітомаса багатовікових дерев дуба звичайногоР. М. Задорожнюк, А. М. Білоус

Анотація


Багатовікові дерева дуба звичайного (Quercus robur L.) є природною спадщиною у багатьох країнах світу, зокрема в Україні. Праліси та багатовікові дерева мають велике значення для збереження біорізноманіття та забезпечення інших екосистемних послуг, а також становлять важливу культурну та історичну спадщину, оскільки їх досить часто пов’язуються з видатними подіями або відомими історичними постатями. Багатовікові дерева як унікальні біологічні об’єкти мають великий інтерес для досліджень у галузі біології, екології, садово-паркового та лісового господарства.

Встановлено, що таксаційні показники багатовікових дерев є недостатньо дослідженими, а деякі типові підходи, що використовуються для оцінки показників таких дерев, не забезпечують отримання достовірних даних. Наведено результати дослідження багатовікових дерев дуба звичайного, що загинули внаслідок бурелому. Досліджено таксаційні показники трьох багатовікових дерев дуба звичайного: двох на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія», одного на території ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України. Визначено частку кори у стовбурі дерева та встановлено особливості вимірювання обхвату стовбура та площі поперечного перерізу стовбура у корі. Визначено структуру надземної фітомаси двох багатовікових модельних дерев дуба звичайного та оцінено депонований вуглець. Встановлено, що багатовікові дерева мають більшу частку фітомаси стовбура у загальній структурі надземної фітомаси, порівняно з деревами у молодих, середньовікових та стиглих деревостанах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білоус А. М., Матяшук Р. К., Білоус С. Ю., Володимиренко В. М., Мацала М. С. Динаміка вуглецю біомаси в лісових екосистемах парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Феофанія». Лісове і садово-паркове господарство: електрон. фахове вид. 2017. Вип. 12. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/9159.

Білоус С. Ю. Біотехнологічні аспекти розмноження великовікового дерева дуба Максима Залізняка в умовах in vitro. Лісове і садово-паркове господарство: електрон. фахове вид. 2012. Вип. 2. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lis/article/view/9936.

Задорожнюк Р. М., Пархомчук Р. О., Мацала М. С., Фещенко Р. О., Дячук П. П. Депонований вуглець у фітомасі вікових дерев дуба звичайного. Ліс, наука, молодь: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів і молодих учених, 22 листопада 2018 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 194.

Кушнір А. І., Колесніченко, О. А., Суханова, С. І., Слюсар, І. Л., Кушнір О. В. Стан та перспективи збереження багатовікових історичних дерев дуба в ботанічному саду НУБіП України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Біологія, біотехнологія, екологія». 2012. Вип. 178. С. 27–33.

Лакида П. І., Бала О. П., Матушевич Л. М., Лакида І. П., Іванюк І. Д. Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся України: монографія. Корсунь-Шевченківський : ФОП Майдаченко І. В. 2018. 213 с.

Лакида П. І. Фітомаса лісів України: монографія. Тернопіль: Збруч, 2002. 256 с.

Лісова таксація : конспект лекцій для студентів напряму підготовки: 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» [видання друге, доп.] / Миронюк В. В., Свинчук В. А. Нац. у-нт біоресурсів і природокористування України, каф. ліс. таксації та лісовпорядкування. К. :Видавництво НУБіП України. 2016. 104 с.

Matyashuk, R., Bilous, S., Bilous, A., Yurchuk, M., & Prokopuk, Y. Динаміка фітомаси лісових фітоценозів парку «Феофанія» – пам’ятки садово-паркового мистецтва. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26(5). С. 121-127.

Матяшук Р. К., Небесний В. Б., Конякін С. М. Ткаченко І. В. Вікові дуби "Феофанії" – пам’ятки живої природи краю. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електрон. фахове вид. 2014. Вип. 6. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2223-1609/article/view/117098.

Мацала М. С., Білоус А. М. Оцінювання депонованого вуглецю у грубому деревному детриті дубових лісів України. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27.6. С. 16-19.

Несторяк Ю. Ю. Теоретичні підходи до економічного оцінювання лісової ділянки на основі її екосистемних послуг. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.4. С. 82-88.

Онищенко В. А. Вікові дуби голосіївського лісу. Заповідна справа в Україні : наукове періодичне видання. 2015. Том 21, №1. С. 19-24.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат: Закон України від 23.05.2017, № 2063-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 37. С.379.

Слюсар С. І., А. І. Кушнір. Сучасні соціоекологічні аспекти розроблення методології досліджень багатовікових дерев. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. 2015. Вип. 229. С. 323-333.

Ткач В. П. Сучасний стан природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України. Лісівництво і агролісомеліорація. Харків: УкрНДІЛГА, 2009. Вип. 116. С. 79-84.

Bilous A., Matsala M., Radchenko V., Matiashuk R., Boiko S., Bilous S. Coarse Woody Debris in Mature Oak Stands of Ukraine: Carbon Stock and Decomposition Features. Forestry Ideas. 2019. vol. 25, No 1 (57). P. 196-219.

Ziemiańska M., Kalbarczyk R., Bilous A., Leshchenko O. Redukcja przyrostów rocznych daglezji zielonej i sosny pospolitej w zależności od warunków termiczno−pluwialnych w Nadleśnictwie Kędzierzyn. 2019. Sylwan 163 (3). P. 198-208.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.