Особливості використання робінії псевдоакації у протиерозійних насадженняхВ. М. Малюга, С. М. Дударець

Анотація


Наведено важливість використання робінії псевдоакації для запобігання розвитку ерозійних процесів із врахуванням її біологічних та морфологічних властивостей. Акцентовано увагу на високій продуктивності цього виду в умовах еродованих територій, де він проявляє відносну довговічність, здатність до утворення кореневих паростків, особливості поширення кореневих систем у значному об’ємі ґрунту та формуванні лісової підстилки. Виконано аналіз останніх наукових публікацій щодо запропонованих критеріїв нормальності деревостанів, які відображають ценотичні особливості росту дерев і формоутворення стовбурів. З метою своєчасного регулювання процесів природного самозрідження та підтримання життєдіяльності робінієвих насаджень зосереджується увага на необхідності проведення лісогосподарських заходів догляду.   Досліджено особливості росту чистих насаджень цього виду  за різних способів обробітку ґрунту на схилових територіях. Наведено зміну показників напруженості дослідних ділянок у залежності від висоти насаджень. Здійснено розрахунки коефіцієнтів екологічної стійкості та показників напруженості, які засвідчили відсутність у насадженнях кризових явищ та їх відносну стійкість. За результатами проведених досліджень рекомендовані наближені вікові інтервали, які безпосередньо пов’язані із періодами росту і розвитку насаджень робінії псевдоакації.

  Ключові слова: Робінія псевдоакація, протиерозійні насадження, морфологічні і біологічні властивості, лісова підстилка, коефіцієнт екологічної стійкості, показник напруженості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилов Б. Н. Насаждения белой акации и закономерности их строения. Сб. науч. трудов Харьков. с.-х. ин-та. 1955. Т. 10. С. 34–38.

Голиков А. ?. Опыт ведения хозяйства в белоакациевых насаждениях. Сб. работ по лесн. хоз-ву Молдавии. 1965. Вып. 11. С. 48–56.

Калиниченко Н. П., Пушкин А. ?. Мелиоративное значение корневых отпрысков робинии лжеакации для укрепления откосов оврагов. Лесное хозяйство. 1986. №5. С. 44–46.

Ковтун М. Г. Облесение эродированных склонов и оврагов в Бандерском лесхозе Молдавской ССР. Сб. работ по лесн. хоз-ву Молдавской ССР. 1972. Вып. 6. С. 90–94.

Кравчук Ю. П. Лес и охрана природы. Кишинёв : Картя Молдавенэскэ, 1983. 270 с.

Мазуркин П. М., ?ванова Н. С. Оценка экологической устойчивости древостоя. Лесное хозяйство. 2009. №4. С. 21–22.

Малюга В. М. Оціночний показник нормальності росту захисних насаджень та їхньої біологічної стійкості. Науковий вісник Національного аграрного університету. 2001. Вип. 39. Серія: Лісівництво. С. 201–208.

Орловский В. Б. Противоэрозионные свойства лесомелиоративных насаждений на территории Каневских дислокаций : автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Белорус. технолог. ин-т. Минск, 1962. 24 с.

Пилипенко О. І., Юхновський В. Ю., Дударець С. М., Малюга В. М. Лісові меліорації : підручник. Київ : Аграрна освіта, 2010. 282 с.

Погребняк П. С. Общее лесоводство. Москва : Колос, 1968. 440 с.

Ткаченко М. Е. Общее лесоводство. Москва-Ленинград : Гослесбумиздат, 1952. 598 с.

Українська енциклопедія лісівництва в 2 томах за ред. С. А. Генсірука. Львів : НАН України, 1999. 464 с.

Юхновський В. Ю., Дударець С. М., Малюга В. М., Хрик В. М. Протиерозійні лісові насадження яружно-балкових систем. Київ : Кондор-видавництво, 2013. 512 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.