Вплив лісорослинних умов на склад мікобіоти насіння сосни звичайноїГ. О. Бойко

Анотація


Досліджено видовий склад мікроміцетів насіння сосни звичайної, зібраного з насаджень, що зростають у різних лісорослинних умовах. Встановлено, що на насінні найчастіше траплялися види мікроміцетів – Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Fusarium oxysporum, Mycelia sterilia. Визначено домінуючі види мікроміцетів, зокрема Penicillium cyclopium, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Fusarium sambucinum, які найнебезпечніші для розвитку здорового садивного матеріалу. Ідентифіковано найбільшу кількість мікроміцетів з насіння  насаджень, що зростають в умовах вологого (А3) – 189 та свіжого бору (А2) – 103 мікроміцети, а найменшу –  свіжого (В2) та вологого субору (В3), відповідно:  92  і 93 ізолята. Найбільшу частоту трапляння на дослідних зразках насіння сосни звичайної, відібраного з насаджень свіжого бору, мали мікроміцети Penicillium сyclopium, Alternaria alternata, Trithothecium roseum, а найменшу Mortierella alpine, P. canescens, P. lanosum, P. variabile, Fusarium sporotrichioides. Мікробіота насіння сосни звичайної, зібраного в умовах свіжого та вологого субору є найбільш подібною.

Ключові слова: мікобіота, тип лісорослинних умов, мікроміцети, сосна звичайна.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонов Н. М. Влияние возраста материнского древостоя на качество семян. Лесной журнал. 1990. №3. С. 49–56.

Билай В. . Биологически активные вещества микроскопических грибов и их применение. К : Наук. думка, 1998. С. 33–69.

Билай В.. Микромицеты почв К: зд-во "Наук. думка", 1984. 264 с. 9.

Білокінь І. П. Ріст і розвиток рослин. К. : Вища шк. 1995. 430 с.

Бойко Г. О., Башта О. В. Мікобіота насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.). Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2015. Вип 25.9. С. 28–34.

Бойко Г. О., Пузріна Н. В. Схожість та енергія проростання насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) різного кольору. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2015. Вип. 219. С. 113–117.

Мирчинк Т. Г. Токсины почвенных и фитопатогенных грибов Почвенная микология. М. : зд-во МГУ, 1998. 205 с.

Патика В. П. Екологія мікроорганізмів. К. : Основа, 2007. 192 с.

Пидопличко Н. М. Атлас мукоровых грибов К: зд-во "Наук. думка", 1991. 115 с.

Пидопличко Н.М. Грибы-паразиты культурных растений. Определитель в 3-х томах К. : зд-во «Наук. Думка». Т. 1. 1997. 295 с.; Т. 2. 1977. 299 с.; Т. 3.1978. 230 с.

Решетник Л. Л. Насіннєва продуктивність сосни звичайної: [монографія]. Житомир : Полісся, 2010. 153 с.

Розенфельд В. В. Фітопатогенні властивості штамів, виділених із насіння сосни звичайної. Житомир : ДАУ, 2005. С. 122–125.

Сандул Т. Р. Вплив кольору насіння сосни звичайної на ріст її насаджень в умовах свіжого бору південної частини Київського Полісся. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип. 147. С 31–34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.