Використання орнаменту в дизайні середовища парку «Трипільської культури» на території МАУП у КиєвіІ. О. Сидоренко, А. О. Балашова

Анотація


Анотація. Орнаментика є явищем культури, що відображає традиційне життя суспільства. Людина з давніх часів використовувала орнаментальні композиції для прикрашання ландшафтного простору. У мистецтві кожного народу на різних етапах стильового розвитку формувалися власні орнаментальні композиції, які залежали від будівельних матеріалів і конструкцій, на яких вони розташовані, та засобів технічного виконання. Їхню сукупність називають орнаментикою. Відображаючи формальні особливості того чи іншого стилю, стильових напрямків, течій, регіональних шкіл, вона носить історичний характер, має змістовні, сюжетні та ідеологічні навантаження.

 В Українській історії доба древньої Трипільської культури відзначилась виникненням і формуванням трипільського орнаменту зі своїм особливим духовно-символічним змістом, що відбилося на всіх видах діяльності людини. Усвідомлення знакової системи орнаменту того часу дає нам конкретне уявлення про формування вірувань і традицій наших предків, що є важливим і знаковим для переосмислення життєвих орієнтирів сучасного суспільства.

Аналіз скульптурних елементів застосованих у парковій композиції на території МАУП у місті Києві, що заснований на глибокому вивченні археологічних знахідок часу Трипільської культури, надає можливість зробити висновки про важливість використання орнаментики для формування ландшафтних територій на сучасному етапі. Дані орнаменти можуть бути використані як елементи знакової системи, що надають території більш глибинного смислового навантаження і, прикрашаючи  її, підсилюють відчуття зв’язку між різними історичними епохами.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович Є. Α., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Л.: Світ, 1993. 272 с.

Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю. «Трипільська культура Спогади про золотий вік» Харків «ФОЛІО» 2007р. 96с. URL:https: //shron1.chtyvo.org. ua/Burdo_Nataliia/Trypilska_kultura_Spohady_pro_zolotyi_vik.pdf

Васіна З. Вбрання племен трипільської культури. Культурно-історичний портал Спадщина предків URL: http://spadok.org.ua/trypillya /vbrannya-plemen-trypilskoyi-kultury

Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу. K.: Наш час, 2007. 296 с. (Сер. «Невідома Україна»)

Волков Ф. К. Отличительные черты южнорусской народной орнаментики. Труды III Археологического Съезда в Киеве. 1878. Т. 2. С. 318–326.

Годенко-Наконечна О. П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії). Трипільська орнаментика: типологізація, інтерпретація, семантичні, художні та функціональні особливості. К., 2017. 287 с.

Історико-культорологічні аспекти семантики кольору. URL: https://www.koloristika.in.ua/t_kak.php

Нікішенко Ю.І Методологічні особливості роботи з орнаментом як етнокультурною категорією. Наукові записки. Теорія та історія культури. 2005. Том 40. C. 4–9.

Орнаментація в Українському народному мистецтві URL: https://pidruchniki.com/15100827/kulturologiya/vidminnist_mizh_ornamentalnistyu_dekorativnistyu

Паламарчук Є., Андрієвський І. Трипільські логографічні символи та їхнє тлумачення. «Зорі Трипілля» (2-ге видання) видавництво «Теза». Вінниця, 2005. 34 с. URL: http://ua-ukraine-ua.blogspot.com/2012/03/blog-post_20.html

Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. Академія мистецтв України; Інститут проблем сучасного мистецтва. К.: Видавництво Інституту проблем сучасного мистецтва. 2002. 472 с.

Целик Н.М., Бурдейна О.В., Гонта Л.В. Використання трипільських знаків в сучасному мистецтві. КЗ «НВК:ЗШ І-ІІІ ст. гімназія №23 ВМР»1. 2019. 4 с.

Що таке орнамент та його різновиди URL: http://royalexclusive.com.ua/ua/vyroby-z-biseru/scho-take-ornament-ta-yogo-riznovydy-a19/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.