Киснепродукувальна здатність лісових фітоценозів Національного природного парку «Голосіївський»П. І. Лакида, Б. В. Дубровець, О. М. Мельник, Р. Д. Василишин, В. В. Бокоч

Анотація


 

Анотація. Наведено результати дослідження киснепродукувальної здатності лісових фітоценозів Національного природного парку «Голосіївський». Встановлено, що киснепродукувальна функція лісових екосистем прямо залежить від величини поточного приросту, який в свою чергу тісно корелює із віком деревостанів. За результатами досліджень наведено загальні об'єми кисню, який продукують ліси НПП «Голосіївський» у межах груп порід, функціональних зон та груп віку. Під час проведення розрахунків використано повидільний метод оцінювання киснепродуктивності. Робочим масивом даних слугували агреговані бази даних «Лісовий фонд України». Розраховано, що лісовими масивами НПП «Голосіївський» щорічно утворюється близько 11,4 тис. т фітомаси в якій депонується 5,73 тис. т вуглецю та виділяється 15,28 тис. т кисню. Середня киснепродуктивність деревостанів парку становить 3,9 т·га-1 в рік. Найбільше кисню продукують хвойні деревостани, які виділяють 4,9 т·га-1 кисню в рік. Дещо меншу інтенсивність виділення кисню мають м’яколистяні насадження 3,1 т·(га∙рік)-1 та найменше твердолистяні 2,2 т·(га∙рік)-1. За результатами проведених розрахунків здійснено поквартальне групування розрахованих об'ємів кисню, який продукує 1 га лісових фітоценозів Національного природного парку «Голосіївський».

Ключові слова: природно-заповідний фонд, Національний природний парк, лісові фітоценози, біопродуктивність, біомаса, екологічні функції, киснепродуктивність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Hacı Ahmet Yolasımaz, Sedat Kele. Changes in carbon storage and oxygen production in forest timber biomass of Balci Forest Management Unit in Turkey between 1984 and 2006. African Journal of Biotechnology Vol. 8 (19), pp. 4872–4883, 5 October, 2009. Available at: http://www.academicjournals.org/AJB.

Krieger D. J. The Economic Value of Forest Ecosystem Services : A Review. 2001. 30 p. Available at: : http://www.wilderness.org/Library/Documents/upload/Economic-Valueof-Forest-Ecosystem-Services-A-Review.pdf.

Nowak D. J., Crane D. E. The Urban Forest Effects (UFORE) model: quantifying urban forest structure and functions. Integrated tools for natural resources inventories in the 21st century. Gen. Tech. Rep. NC-212. St. Paul, MN: U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, North Central Forest Experiment Station, 2000. P.714–720.

Nowak David J.; Hoehn Robert E. III; Crane Daniel E.; Weller Lorraine; Davila Antonio. Assessing urban forest effects and values, Los Angeles' urban forest. Resour. Bull. NRS-47. Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station. 2011. 30 p.

Василишин Р. Д. Вуглецедепонувальна та киснепродукувальна функція повних ялицевих насаджень Українських Карпат. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.9. С. 347–351.

Гірс О. А. Киснепродуктивне значення модальних соснових деревостанів рекреаційних лісів м. Києва. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.10. С. 57−63.

Домашовець Г. С., Василишин О. М. Біопродуктивність хвойних деревостанів Львівщини та їх динаміка. Науковий вісник НУБіП України. 2011. Вип.164, Ч.1. С. 41–47.

Лакида І. П. Киснепродуктивність модальних штучних сосняків міських лісів міста Києва. Науковий вісник НУБіП України. 2011. Вип. 164, Ч. 3. С. 43−49.

Лакида М. О. Біотична продуктивність лісів Державної організації «Резиденція «Залісся»: стан та динаміка: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.03.02. Львів, 2017. 24 с.

Лакида П. І., Бала О. П. Актуалізація параметрів росту штучних дубових деревостанів Лісостепу України : монографія. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2012. 196 с.

Лакида П. І., Блищик В. І. Первинна продукція клейковільхових лісів Українського Полісся : монографія. Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І. С., 2017. 245 с.

Лакида П. І., Дубровець Б. В., Прогностичне оцінювання біопродуктивності лісів НПП «Голосіївський»: Лісове і садово-паркове господарство. 2015. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2015_6_7.

Лакида П. І., Сахарук Г. А. Біопродуктивність лісів Шацького національного природного парку : монографія. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В.М., 2013. 151 с.

Лакида П. І., Тєрєнтєв А. Ю., Василишин Р. Д. Штучні соснові деревостани Полісся України – прогноз росту та продуктивності : монографія. Корсунь-Шевченківський : : ФОП Майдаченко І. С., 2012. 222 с.

Лялюк-Вітер Г. Д., Вітер Р. М. Дослідження санітарно-гігієнічних функцій лісових екосистем Карпатського національного природного парку. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.10. С. 78–82.

Мельник О. М. Біотична продуктивність та екологічний потенціал лісів національного природного парку «Прип’ять-Стохід»: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.03.02. Київ, 2017. 25 с.

Миклуш Ю. С. Функції приміських рекреаційно-оздоровчих лісів і продукування кисню. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.11. С. 108−114.

Павліщук О. П., Розвод С. В., Лакида І. П. Теоретико-методологічні засади економічної оцінки киснепродукувальної функції лісів. Вісник СумДУ. Серія “Економіка”. №2. 2013. С. 45–53.

Чесноков Н. ?., Долгошеев В. М. Оценка кислородопродуцирующей функции леса. Лесное хозяйство. 1978. № 7. С. 32−34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.