Ukrainian Journal of Forest and Wood Science

 

                    

 

ISSN 2664-4460 (Online)ISSN 2664-4452 (Print)

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво» перейменовано в науковий журнал «Ukrainian Journal of Forest and Wood Science» («Український журнал лісівництва та деревинознавства»)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23989-13829ПР від 19.06.2019 р.

Фахова реєстрація у МОН України: накази № 1643 від 28.12.2019 р. та № 1290 від 30.11.2021 р., категорія "Б"

Галузі наук: сільськогосподарські, технічні, біологічні

Спеціальності: 206 - Садово-паркове господарство

                             205 - Лісове господарство

                             187 - Деревообробні і меблеві технології

                             101 - Екологія

                             091 - Біологія

Тематика: Лісова політика і таксація; лісівництво; лісові культури та біотехнологія, лісова меліорація; садово-паркове господарство; деревообробні та меблеві технології

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

                           

                          logo       

                  BASE - Bielefeld Academich Search Engine        

                                                        

Головною метою журналу є сприяння розвитку лісівництва та декоративного садівництва. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для лісового сектору та садово-паркового господарства, що раніше не публікувались.