Науковий журнал «Український журнал лісівництва та деревинознавства»

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво» перейменовано в науковий журнал «Український журнал лісівництва та деревинознавства»

Тематика: Лісова політика і таксація; лісівництво; лісові культури та біотехнологія, лісова меліорація; технологія деревообробки; ландшафтна архітектура і декоративне садівництво, лісова ботаніка та геоботаніка

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: Не менше 2 разів на рік

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

                      

                              

               logo         BASE - Bielefeld Academich Search Engine 

                                         

                           

Головною метою збірника є сприяння розвитку лісівництва та декоративного садівництва. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.