ОСОБЛВОСТІ ТА ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМ ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ У СХІДНОМУ ПОЛІССІВ.С. Форостина, В.М. Маурер, А.П. Пінчук

Анотація


Наведено та проаналізовано особливості відтворення лісів на землях, які вийшли з-під сільськогосподарського призначення та опрацьовано науково-обґрунтовані пропозиції з його удосконалення. Окреслено основні шляхи і першочергові завдання з покращення відтворення лісів на землях без ознак лісових ценозів.

Лісорозведення, нелісові землі, лісорослинні умови, лісові культури, головна порода, схема змішування порід, приживлюваність культур.


Повний текст:

PDF

Посилання


Державна цільова програма "Ліси України" на 2010–2015 роки [Електронний ресурс] Кабінет Міністрів України ; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 16.09.2009 № 977 Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/977-2009-%D0%BF

Домасевич А. А. Разработка способов создания лесных культур на землях, выведенных из сельскохозяйственного пользования : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук : спец. 06. 03. 01 / А. А. Домасевич. – Минск, 2006. – 20 с.

Книга лісових культур ДП «Шосткинське ЛГ» за 2006–2013 рр.

Маурер В.М. Забезпеченість садивним матеріалом робіт з відтворення лісів в Україні: сучасний стан, проблеми та першочергові завдання / В.М. Маурер // Науковий вісник НУБіП України. – К., 2011. – С. 55–56.

Новак Б. І. Особливості відтворення лісових насаджень на староорних землях Східного Полісся / Новак Б.І., Білоус М.М., Фучило Я.Д. – К. : Логос, 2011. – 152 с.

Ониськів М. І. До питання заліснення бідних піщаних земель Полісся / М. І. Ониськів, М. В. Сбитна, Т. Р. Сандул // Науковий вісник НАУ. – К., 2003. – Вип. 61. – С. 54–61.

Ониськів М. І. Лісорослинні особливості земель, що тривалий час перебували у сільськогосподарському використанні, та агротехнічні елементи їх заліснення / М. І. Ониськів, М. М. Білоус // Науковий вісник НУБіП України. – 2010. – Вип. 147. – С. 296–303.

Постанова Кабінету Міністрів України "Правила відтворення лісів" від 1 березня 2007 р. № 303 / Кабінет Міністрів України. – К. : Держкомлісгосп України, 2007. – 5 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.