МОДЕЛЬ ОБ’ЄМУ КРУГЛХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ЗА ДІАМЕТРОМ У ВЕРХНЬОМУ ВІДРІЗІ ТА ДОВЖНОЮВ.А. Свинчук, С.М. Кашпор, В.В. Миронюк

Анотація


Проаналізовано традиційні та перспективні методи таксації об’єму круглих лісоматеріалів. Указано недоліки чинних в Україні об’ємних таблиць. Розроблено нову модель об’єму круглих лісоматеріалів за діаметром у верхньому відрізі та довжиною колод.

Круглі лісоматеріали, діаметр, довжина, видове число колод, об’єм, модель.


Повний текст:

PDF

Посилання


Анучин Н. П. Лесная таксация / Н. П. Анучин. – М. : Лесн. пром-сть, 1982. – 552 с.

Лесоматериалы круглые : таблицы объемов : ГОСТ 2708–75. – [Введ. 1977–01–01]. – М. : Стандартинформ, 2006. – 19 с.

Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Ч. 2. Лісоматеріали круглі : ДСТУ 4020–2–2001. – [Чинний від 2001–04–05]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 70 с.

Лісотаксаційний довідник / [за ред. С.М. Кашпора, А.А. Строчинського]. – К. : Вид. дім «Вінніченко», 2013. – 496 с.

Самойлов А. Н. Классификация и определение основных направлений развития методов измерения объема круглого лесоматериала [Электронный ресурс] / А. Н. Самойлов. – Режим доступа : http://ej.kubagro.ru/2006/08/pdf/13.pdf . – Заголовок с экрана.

Янушкевич А. А. Технология лесопильного производства : учебник / А. А. Янушкевич. – Минск : БГТУ, 2010. – 330 с.

Janak K. Differences in round wood measurements using electronic 2D and 3D systems and standard manual method / K. Janаk // Drvna Industrija. – 2007. – № 58 (3). – P. 127–133.

Janak K. Round wood measurement system [Електронний ресурс] / K. Janаk. – Режим доступу : http://www.intechopen.com/books/advanced-topics-in-measurements/round-wood-measurement . – Заголовок з екрана.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.