АНАЛІЗ ЛІСІВНЧО-ТАКСАЦІЙНХ ПОКАЗНКІВ МОДАЛЬНХ ДЕРЕВОСТАНІВ ROBINIA PSEUDOACACIA L. ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПРДНІПРОВСЬКОГО СТЕПУС.А. Ситник

Анотація


Проведено аналіз лісівничо-таксаційних показників модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. Царичанського лісництва ДП «Дніпропетровський лісгосп», що знаходиться у зоні Лівобережного Північного (байрачного) Степу України. За матеріалами базового лісовпорядкування проаналізовано розподіл площ, зайнятих деревостанами акації білої за типами лісорослинних умов, типами лісу, класами бонітету, повнотами. Досліджено вікову структуру та залежність запасу деревини від віку насадження.

Таксаційні показники, типи лісу, модальні деревостани, Robinia pseudoacacia L.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бельгард А. Л. Степное лесоведение / А.Л. Бельгард. – М.: Лесн. пром-сть, 1971. – 336 с.

Горейко В.А. Экологическое обоснование создания лесоаграрных комплексов в степной зоне Украины / В.А. Горейко. – Дніпропетровськ., 2000. – 315 с.

Кривобоков В.П. Вегетативное возобновление лесных полос из акации белой на темнокаштановых почвах Украины / В.П. Кривобоков // Лесоводство и агролесомелиорация. – К., 1980. – Вып. 57. – С. 15–19.

Лакида П.І. Перспективи використання біомаси лісів України для біоенергії / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: міжвід. наук.-техн. зб. – Л. НЛТУ, 2006. – Вип. 30. – С. 225–228.

Лапин П.?. ?нтродукция лесных пород / Лапин П.?., Калуцкий К.К., Калуцкая О.Н.. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 224 с.

Логгинов Б.?. Лесные культуры / Б.?. Логгинов . – К.: УСХА, 1977. – 18 с.

Протопопова В.В. Рослини-мандрівники / В.В. Протопопова. – К.: Рад. шк., 1989. – 240 с.

Основні положення організації і розвитку лісового господарства Дніпропетровської області / [Гульчак В.П., Кравчук М.Ф., Дудинець А.Я., Бокало І.М.] – Ірпінь, 2011. – 194 с.

Фурдичко О.І. Першопостаті українського лісівництва. Нариси до лісової історії / О.І. Фурдичко, В.Д. Бондаренко. – Львів: ВАТ «Бібльос», 2000. – 372 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.