ДО ПТАННЯ ВПЛВУ РЕКРЕАЦІЙНХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВМІСТ ОСНОВНХ ЕЛЕМЕНТІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖВЛЕННЯ У ДЕРНОВО-ШАРУВАТХ ГРУНТАХО. М. Рижов, Ф. М. Бровко, О. Ф. Бровко

Анотація


Показано, що y верхньому півметровому прошарку дерново-шаруватих ґрунтів під впливом рекреаційних навантажень зменшується вміст: гумусу – на 57–71 %, азоту, що легко гідролізується, рухомих форм фосфору та обмінних форм калію – на 15–66 %.

Грунт, рекреація, гумус, азот, фосфор, калій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боровиков В. STATISTICA: ?скусство анализа данных на компютере. Для профессионалов / В. Боровиков. – СПб. : Питер, 2001. – 658 с.

Городній М. М. Агрохімічний аналіз / Городній М. М., Лісовал А. П., Бикін А. В. – К. : Арістей, 2005. – 476 с.

Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы / Г. Корн, Т. Корн. – М. : Наука, 1984. – 831 с.

Кротова Н. Г. Влияние подлеска на фізико-химические свойства почвы лесной опытной дачи ТСХА // Н. Г. Кротова / Доклады Тимирязевской с.-х. академии, 1969. – Вып. 149. – С. 265–269.

Ремезов Н. П. Лесное почвоведение / Н. П. Ремезов, П. С. Погребняк. – М. : Лесн. пром.-сть, 1965. – 324 с.

Рижов О. М. Вплив антропогенного ущільнення дерново-шаруватих ґрунтів на їх біологічну активність / О. М. Рижов // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». 2013. – № 187, ч. 1. – С. 294–298.

Рижов О. М. Вплив антропогенного ущільнення ґрунтів на їх фізичні та водні властивості / О. М. Рижов, Ф. М. Бровко // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2012. – № 171, ч. 3. – С. 207–212.

Таран ?. В. Устойчивость рекреационных лесов / ?. В. Таран,

В. Н. Спиридонов. – Новосибирск : Наука, 1977. – 179 с.

Якість грунту. Методи визначення органічної речовини: ДСТУ 4289 : 2004. – [Чинний від 2005, 07, 01] – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 16 с.

Якість грунту. Визначення рухомих сполук фосфора і калію за методом Кірсанова в модифікації ННЦ ІГА: ДСТУ 4405 : 2004. – [Чинний від 2006, 07, 01] – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 11 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.