ВПЛВ ТОВЩН ЗМОВХ ЖВЦІВ ЧОРНХ ТОПОЛЬ НА ЇХ УКОРІНЕННЯ І РІСТ ЖВЦЕВХ САДЖАНЦІВЯ.Д. Фучило, М.В. Сбитна, Д.Я. Фучило

Анотація


Наведено дані впливу товщини однорічних живців п’яти гібридів секції чорних тополь на їх укорінення і ріст живцевих саджанців в умовах свіжої судіброви. Встановлено, що у досліджуваних умовах найвищими показниками укорінення живців та висоти однорічних живцевих саджанців відзначаються тополя Торопогрицького та І-214.

Тополя, гібридні форми, живці, живцеві саджанці, свіжа судіброва, укоріненість, інтенсивність росту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Головчанский ?.Н. Тополь Торопогрицкого – быстрорастущий гибрид / ?.Н. Головчанский, А.?. Коваленко // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1974. – Вып. 38. – С. 40–47.

Губа ?.Т. Предварительные итоги сортоиспытания тополей в пойме Нижнего Днепра / ?.Т. Губа // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1975. – Вып. 42. – С. 61–63.

Патлай ?.Н. Сортоведение быстрорастущих древесных пород на Украине / ?.Н. Патлай, В.Н. Руденко // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1990. – Вып. 81. – С. 3–7.

Редько Г.?. Биология и культура тополей / Г.?. Редько. – Ленинград: ?зд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 175 с.

Фучило Я.Д. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування / Фучило Я.Д., Ониськів М.І., Сбитна М.В. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 394 с.

Царев А.П. Мини ротационные плантации как средство раціонального природопользования / А.П. Царев, С.С. Мироненко // Лесохоз. инф. – 1995. – № 5. – С. 35–36.

Царев А.П. Сортоведение тополя / А.П. Царев. – Воронеж: Ворон. ун-т, 1985. – 152 с.

Bratovich R. Relación juvenil-adulto de crecimientes en alturass, diametros y volumenes de clones provenientes de cruzamientos contrdados intr e interaspecificos de Populus sp. / R. Bratovich, R. Marlats, H. Mikelaites // Rev. Fac. agron. Univ. nac. LaPlata. – 1996. – 101, № 1. – P. 7–13.

Čfzek V. Vysledky ovĕřovani sortimentu topolu ve Slezske nĩĩini / V. Čfzek, I. Mařák, J. Mottl // Zpr. Les. Vyzk. – 1993. – 38, № 4. – S. 6–9.

Kohán Š. Hodnotenie rozličnych klonov topolov v oblasti Latorice na Východo-sloveskej nisine / Š. Kohán // Zpr. Les. vyzk. – 1993. – 38, № 4. – S. 9–12.

Mátyas C. Effect of age on selected wood quality traits of poplar clones / C. Mátyas, I. Peszlen // Silvae genet. – 1997. – 46, № 2–3. – P. 64–72.

Ilsted B. Breeding strategy for poplar in Sweden / B. Ilsted // Norw. J. Agr. Sci. – 1994. – Suppl. n. 18. – P. 39–45.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.