ESTIMATION OF THE ENERGY INTENSITY OF LIVE BIOMASS COMPONENTS OF PINE STANDS IN UKRAINIAN POLISSYAR.D. Vasylyshyn, I.P. Lakyda, O.V. Shevchuk, M.O. Lakyda, O.A. Slyva

Анотація


Results of development of reference materials for estimation of energy content in aboveground live biomass of Scots pine trees in forest phytocoenoses of natural and artificial origin of Ukrainian Polissya are presented. The algorithm of development of reference materials for assessing energy content, based on the results of modeling qualitative parameters of live biomass components of stands is proposed. The article is grounded on the results of biometric estimation of 110 temporary sample plots (TSP) laid in Scots pine stands of artificial origin, and 20 temporary sample plots – in stands of natural origin.

Ukrainian Polissya, energy, live biomass, stand, stem, bark, diameter, height, reference materials, Scots pine.

Наведено результати розробки нормативно-інформаційного забезпечення для оцінки вмісту енергії в надземній фітомасі деревостанів сосни звичайної у лісових фітоценозах природного та штучного походження Українського Полісся. Запропоновано алгоритм розроблення нормативно-довідкових таблиць для оцінки вмісту енергії, який базується на результатах моделювання кількісних параметрів компонентів фітомаси деревостанів. В основу роботи покладено результати біометричної оцінки 110 тимчасових пробних площ (ТПП), закладених у сосняках штучного походження та 20 ТПП  – у сосняках природного походження. 

Українське Полісся, енергія, фітомаса, деревостан, стовбур, кора, діаметр, висота, нормативно-довідкові матеріали, сосна звичайна.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василишин Р. Д. Оцінка вмісту енергії у фітомасі дерев головних лісотвірних порід Українських Карпат / Р. Д. Василишин // Біоресурси і природокористування. – 2013. – Т. 5, № 1–2. – С. 102–110.

Василишин Р. Д. Продуктивність та еколого-енергетичний потенціал лісів Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук : спец. 06.03.02. «Лісовпорядкування і лісова таксація» / Р. Д. Василишин. – К., 2014. – 46 с.

Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід України : довідник (нормативно-виробниче видання) / [під ред. П. І. Лакиди]. – Корсунь-Шевченківський : ФОП В. М. Гавришенко, 2013. – 457 с.

Energy potential of biomass in Ukraine / Lakyda P., Geletukha G., Vasylyshyn R., and other // Еdited by Dr., Prof. Petro I. Lakyda. – Kyiv : Publishing Center of NUBiP of Ukraine, 2011. – 28 p.

Lakyda P. Mitigating climate change by utilization of energy potential of Ukrainian forests / P. Lakyda, R. Vasylyshyn, S. Zibtsev, I. Lakyda // Tackling climate change: the contribution of forest scientific knowledge : Research Workshop, Tours, France 21–24 May, 2012. – Tours, 2012. – P. 312.

Matthews G. The Carbon Contents of Trees / G. Matthews // Forestry Commission, Tech. Paper 4. – Edinburgh, 1993. – 21 p.

The energy content in the live biomass components of Scots Pine trees (Pinus sylvestris L.) [Електронний ресурс] / R. D. Vasylyshyn, P. I. Lakyda, O. V. Shevchuk, O. A. Slyva // Лісове і садово-паркове господарство. – 2015. – Вип. 7 – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/licgoc_2015_6_6.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.