ЗАПОВІДНІ ОСЕРЕДК ІНТРОДУКЦІЇ РАРТЕТНХ ВДІВ ДЕРЕВНХ РОСЛН ЗОН ШРОКОЛСТЯНХ ЛІСІВ УКРАЇНЛ. В. Міськевич

Анотація


Protected kernels  of INTRODUCTION of rare species of woody plants in  deciduous forest ZONE of UKRAINE

L. Miskevych

Abstract. In this article is made a brief overview of the works related with introduced arboreal species and determined contribution to the development of historical figures introductions in the deciduous forest zone of Ukraine. It was described the basic conservation parks in this zone, which became centers of introduction and acclimatization of rare species of woody plants. It was given some examples of Introduced arboreal plants that have been brought to the botanical gardens and arboretums in the region.

Keywords: introduction, artificial conservation parks, the zone of broadleaf forests, dendrosoexots.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


?нтродукция декоративных форм туи западной в ботаническом саду УкрГЛТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2005/les_2005/karmasin_introdukcia.htm.

?тоги интродукции кипарисовика горохоплодного и его форм в зеленых насаждениях Львовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2001/les_2001/ karmazin.htm.

Кармазін Р. В. Інтродукція декоративних форм ялівців в ботанічному саду НЛТУ України / Р. В. Кармазін, Г. П. Любінська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.4. – С. 226–229.

Каталог рослин Кременецького ботанічного саду : довідковий посібник. – Кременець, 2015. – 160 с.

Корчемний В. Г. Хоростківський державний дендрологічний парк як база інтродукції та акліматизації рослин у районі Західного Поділля / В. Г. Корчемний // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць : Міські сади і парки : минуле, сучасне і майбутнє. – Львів : УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.5. – C. 165–168.

Міськевич Л. В. Сучасний стан збереження мережі старовинних заповідних парків зони широколистяних лісів України / Л. В. Міськевич // Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне використання» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2015 року). – К. : НУБіП України, 2015. – С. 146–147.

Міськевич Л. В. Кількісний розподіл штучних заповідних парків зони широколистяних лісів України / Л. В Міськевич // Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі : матеріали міжнародної науково- практичної конференції (7–9 жовтня 2015 р., м. Київ). – К. : НУБіП України, 2015. – С. 156–157.

Міськевич Л. В. Дендрофлора Гермаківського дендропарку / Л. В. Міськевич // Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем : матеріали 65-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2014 році. – Львів : РВВ : НЛТУ України, 2015. – С. 93–94.

Новоинтродуцированные культурные формы можжевельников ботанического сада НЛТУ Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2006/les_2006/karmazin_nowo.htm.

Онук Л. Л. Кременецький ботанічний сад: минуле, сучасне, майбутнє / Л. Л. Онук, В. Г. Стельмащук, Н. І. Цицюра та ін. // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць : Міські сади і парки : минуле, сучасне і майбутнє. – Львів : УкрДЛТУ, 2001. – Вип. 11.5. – C. 55–59.

Семенюк І. В. Підсумки інтродукції родини магнолієвих L. Magnoliaceae Juss. у ботанічному саду Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка за 1956–2001 рр. / В. І. Семенюк, В. М. Черняк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць : Міські сади і парки : минуле, сучасне і майбутнє. – Львів : УкрДЛТУ, 2001. – Вип. 11.5. – C. 168–172.

Термена Б. К. Історичні аспекти інтродукції деревних рослин на Заході України / Б. К. Термена // Заповідна справа в Україні. – Т. 7, вип. 1. – С. 21–23.

Черевченко Т. М. Роль ботанічних садів і дендропарків України в інтродукції рослин для озеленення міст / Т. М. Черевченко, П. А. Мороз // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць : Міські сади і парки : минуле, сучасне і майбутнє. – Львів : УкрДЛТУ, 2001. – Вип. 11.5. – C. 113–117.

Черняк В. М. Підсумки інтродукції листяних на Волино-Поділлі (Україна) / В. М. Черняк // Наукові записки ТДПУ. Серія : біологія. – Тернопіль, 2000. – № 3 (10). – С. 10–17.

Черняк В. М. Підсумки інтродукції хвойних на Волино-Поділлі (Україна) / В. М. Черняк // Наукові записки ТДПУ. Серія : біологія. – Тернопіль, 2000. – № 1 (8). – С. 9–17.

Черняк В. М. Культивована дендрофлора садово-паркового мистецтва Львівської області / В. М. Черняк // Наукові записки ТДПУ. Серія : біологія. – Тернопіль, 2001. – № 1 (12). – С. 20–25.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.