ПОРІВНЯННЯ ТА ОЦІНКА ТОЧНОСТІ НОРМАТВІВ ДЕРЕВ ТА ДЕРЕВОСТАНІВ РІЗНОЇ ВІКОВОЇ, РОЗМІРНО-ЯКІСНОЇ І ТОВАРНОЇ СТРУКТУР БУКОВХ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКХ КАРПАТС. І. Гайчук, О. А. Гірс

Анотація


COMPARISON AND ASSESSMENT OF ACCURACY OF STANDARDS OF TREES AND FOREST STANDS OF DIFFERENT AGE, DIMENSIONAL-QUALITATIVE STRUCTURE AND COMMODITY COMPOSITION OF BEECHWOOD FORESTS OF THE UKRAINIAN CARPATHIAN

S. Haychuk, O. Girs

Abstrakt. On the basis of the materials of 28 permanent sample plots, the testing of developed standards for the overmature beech forests – single-tree assortment tables, and also of the standards of the commodity composition for the assessment of one century age old and of different age forest stands was conducted. Statistical analysis has proved the usefulness of developed standards, and the comparison with the similar standards for the mature beech forest stands – considerable difference between them, and this shows the necessity for the performed researches.

Keywords: overmature beech forest stands, single-tree assortment and stand assortment tables, statistical analysis, systematic errors.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гайчук С. І. Розмірно-якісна структура стовбурів бука у перестійних букових деревостанів Українських Карпат / С. І. Гайчук, О. А. Гірс // Науковий вісник НУБіП України. – 2012. – Вип. 173. – Ч. 3. – С. 16–23.

Гайчук С. І. Нормативи товарної структури для оцінки букових перестійних деревостанів у лісах Українських Карпат / С. І. Гайчук, О. А. Гірс // Науковий вісник НУБіП України. – 2016. – Вип. 238. – С. 18–25.

Гірс О. А. Лісовпорядкування. – Видання друге, допов. та перероб. / О. А. Гірс, Б. І. Новак, С. М. Кашпор. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 435 с.

Гірс О. А. Стиглість деревостанів та використання деревних ресурсів у лісах різного функціонального призначення. – Корсунь-Шевченківський: Вид. Майдаченко І. С., 2011. – 316 с.

Никитин К. Е. Таксация лесосек на ЭВМ / К. Е. Никитин, А. З. Швиденко. – К. : Урожай, 1972. – 200 с.

Никитин К. Е. Методы и техника обработки лесоводственной информации / К. Е. Никитин, А. З. Швиденко. – М. : Лесная пром-сть, 1978. – 271 с.

Нормативи товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України / розробники: А. Строчинський, С. Кашпор, О. Гірс, Л. Березівський. – К. : НАУ, 2004. – 28 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.