ІСТОРІЯ І ДОСВІД ВКОРСТАННЯ ЗЛАКОВХ РОСЛН В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМС.Б. Ковалевський, Д.С. Соловей

Анотація


Проаналізовано праці деяких вчених щодо використання злакових рослин у садово-парковому мистецтві на території України та за кордоном. Окреслено практичне значення злакових садів в антропогенному середовищі сучасних міст та надано рекомендації щодо влаштування та використання садів «Нової Хвилі». 

Декоративні злаки, озеленення, сади «Нової Хвилі», злакові сади.


Повний текст:

PDF

Посилання


Демидова Н. В. Лечебные злаки и авитаминоз [Электронный ресурс] /

Н. В. Демидова. – Электронная библиотека ModernLib.Ru. – 130 с.

Злаки в дизайні саду : стаття з електронного журналу New-Flowers. Все про квіти [Електронний ресурс] / Електронний журнал New-Flowers. Все про квіти – 2013. – Режим доступу до журн.: http://www.ontario-knives.ru/zlaki_v_dizaine_sada.html

Каразінські природознавчі студії: матеріали наук. конф. за міжнар. участю. Присвячена 100-річчю з дня народження Ю.М. Прокудіна і О.М. Матвієнка – професорів Харків. ун. (Харків,1-4 лютого 2011 р.) [Електронний ресурс] /

В.С. Бакіров, Ш. Рузбахані, І.І. Залюбовський, та ін. // Бібліотечний вісник. – 2011. – 346 с. – Режим доступу до журн. : http://botany.univer.kharkov.ua/ Matvienko&Prokudin.pdf

Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР. Т.1 / [?. В. Ларин,

Ш. М. Агабабян, Т. А. Работнов, и др.]. – М.: Сельхозгиздат, 1956. – 688 с.

Кречетович В. ?. Род 235. Осока – Carex / В.?. Кречетович // Флора СССР. В 30 т. – М. – Л.: ?зд-во АН СССР, 1935. – Т. III. – С. 111– 464.

Невский С. А. Материалы к познанию дикорастущих ячменей /

С.А. Невский // Тр. Ботан. инс-та АН СССР. – 1941. – Сер. I, вып. 5. – С. 64– 255.

Определитель высших растений Украины / [Ю. Н. Прокудин,

Д. Н. Доброчаева, Б. В. Заверуха, и др.]. – К.: Наук. думка, 1987 – 548 с.

П. Удольф Процес створення садів «Нової Хвилі» [Електронний ресурс] : інформація з офіційного сайта П. Удольфа. - Режим доступу до сайту: http://www.oudolf.com/piet-oudolf/process-of-making

Паллас П. С. Флора России: в 2 т. / П.С. Паллас – Факсимильное издание 1784 и 1788 гг. – СПб: Альфарет, 2007. – 165 с.

Пашкевич Г.О. Рільництво племен трипільської культури [Електронний ресурс] / Г. О. Пашкевич, М. Ю. Відейко – К. : Електронне видання, 2006. – 145 с. – Режим доступу: http://michael-engel.io.ua/album574800

Прокудин Ю. Н. Злаки Украины / [Ю. Н. Прокудин, А. Г. Вовк,

О. А. Петрова та ін.]. – К.: Наук. думка, 1977. – 264 с.

Рожевиц Р. Ю. Система злаков в святи с их эволюцией / Р. Ю. Рожевиц // Сб. науч. работ, выполненных за три года Великой Отечественной Войны 1941 – 1943. – Л., 1946. – С. 25 – 40.

Троянская Н. Лечебные злаки и заболевания опорно-двигательного апарата [Электронный ресурс] / Н. Троянская, Е. Короткова, М. Болдинова. – Электронная библиотека ModernLib.Ru – 130 с. – Режим доступа: http://iknigi.net/avtor-n-troyanskaya/66066-lechebnye-zlaki-i-zabolevaniya-oporno-dvigatelnogo-apparata-n-troyanskaya/read/page-1.html

Цвєлєв Н.Н. Злаки СССР / Н.Н. Цвєлєв. – Ленінград : Наука, 1976. – 788 с.

Центральний державний науково-технічний архів України. Особисті фонди. Прокудін Ю.М. [Електронний ресурс] : за даними з біографії

Ю.М. Прокудіна // Електронний архів. – 2014. – Режим доступу до архіву: http://www.archive.gov.ua/rus/category/Prokudinuriy.html

Цивинская В. Садово-парковый путеводитель. Персоналии. Гертруда Джекилл [Электронный ресурс] / В. Цивинская, М. Щеглов // Электронный журнал GARDENER.ru. – 2012. – Режим доступа журн.: http://www.gardener.ru/gap/person/page47.php

Цивинская В. Садово-парковый путеводитель. Персоналии. Уильям Робинсон [Электронный ресурс] / В. Цивинская, М. Щеглов // Электронный журнал GARDENER.ru. – 2012. – Режим доступа журн.: http://gardener.ru/gap/person/page4325.php

Бурденюк-Тарасевич Л.А. Методи селекції сортів озимої м’якої пшениці з підвищеною адаптивністю до умов Лісостепу і Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук : спец. 06.01.05 / Л.А. Бурденюк-Тарасевич. – Біла Церква, 2001. – 44 с.

Динник А.В. Продуктивність бобових і злакових культур при застосуванні добрив і біопрепаратів в умовах центрального Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.00.09 / А.В. Динник. – К., 1996. – 22 с.

Іщенко В.І. Селекція озимої пшениці на скоростиглість для умов Полісся і Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 / В.І. Іщенко. – Харків, 2004. – 18 с.

Сахненко В.В. Застосування нових пестицидів в інтегрованій системі захисту озимої пшениці від найбільш поширених збудників хвороб в умовах правобережного Лісостепу та Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : спец. 06.01.11 / В.В. Сахненко. – К., 1999. – 16 с.

Соляник О.П. Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від режимів їх використання на низинних луках Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сг. наук : спец. 06.01.12 / О.П. Соляник. – К., 2000. – 20 с.

Шрамко В.В. Підбір та оцінка сумішок однорічних культур для ланок зеленого конвеєра перехідної зони полісся-лісостеп: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.12 / В.В. Шрамко – К., 1999. – 19 с.

N. Lucas Designing with grasses / Neil Lucas. – Portlend: Timber Press, Inc., 2011. – 276 с.

Piet Oudolf Designing with plants / P. Oudolf, N. Kingsbury – Portlend : Timber Press, 1999. – 152 с.

Piet Oudolf Gardening with Grasses / P. Oudolf , M. King – Portlend : Timber Press Incorporated, 1998. – 152 с.

Piet Oudolf Planting the Natural Garden / P. Oudolf , H. Gerritsen – Portlend : Timber Press Incorporated, 2008. – 144 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.