ШТУЧНО СТВОРЕНІ ЗАПОВІДНІ ОБ’ЄКТ УКРАЇНСЬКХ КАРПАТ У РОЗРІЗІ ЇХНЬОГО ФІЗКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯН. В. Михайлович

Анотація


ARTIFICIAL OBJECTS OF UKRAINIAN CARPATHIES IN THE
CIRCUMSTANCES OF THEIR PHYSICAL AND GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION
N. Mikhailovich
Abstract. The article analyzes the accessory of artificially created protected
territories of the Ukrainian Carpathians in terms of their physical and geographical
zoning. The Carpathian region plays an important role in the protection of the
environment, and natural protected areas, including those artificially created, serve
as an ecological corridor between Western, Central and Eastern Europe. Artificial
protected areas also play an important role in enriching plant diversity. The
Ukrainian Carpathians belong to the Eastern Carpathians and they are divided into
seven natural physical and geographical regions. Within these areas there are 69
artificially created protected areas with a total area of 941.84 hectares. Mostly on 

the territory of the Ukrainian Carpathians are park-monuments of landscape
garden art – 60, and the least – botanical gardens (two). Zoological parks are
absent.
Among the areas where artificial protected objects are located, the pre-
Carpathian hill region is the most represented. The least, one object, is Vododilno-
Verhovinsky, Volcanic-intermontane-basin and Transcarpathian lowland area. The
intermediate position is occupied by the Outer Carpathians (eight park-monuments
of landscape architecture) and Polonino-Chornohorska (two artificial protected
sites: one park-monument of landscape architecture and one dendrological park)
of the region. Rakhiv-Chyvchyn region is’t represented by any artificially created
protected object.
Keywords: artificially created protected objects, parks-monuments of
landscape gardening, dendrological parks, botanical gardens, Ukrainian
Carpathians, physical and geographical zoning.


Повний текст:

PDF

Посилання


Власенко А. С. Заповідні дендросозоекзоти Степу України / А. С.

Власенко, С. Ю. Попович. – К. : ЦП «КОМПР?НТ», 2016. – 128 с.

Заповідна дендросозофлора Українського Полісся / [С. Ю. Попович, А. М. Савоськіна, М. Ю. Шерсюк та ін.] ; під ред. С. Ю. Поповича. – К. : ЦП «КОМПР?НТ», 2017. – 188 с.

Іваненко Є. І. Аналіз розміщення природно-заповідного фонду України: підхід, стан, проблеми / Є. І. Іваненко // Український географічний журнал. – 2013. – № 3. – С. 64–69.

Кілінська К. Й. Фізична географія Карпато-Подільського регіону :

навчально-методичний посібник / К. Й. Кілінська. – Чернівці : Рута, 2009. – 327 с.

Комплексний атлас України. – К. : ДНВП «Картографія», 2005. – 96 с.

Леоненко В. Б. Додаток до атласу об’єктів природно-заповідного фонду України / В. Б. Леоненко, М. П. Стеценко, Ю. М. Возний. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 119 с.

Михайлович Н. В. Історія формування мережі штучних заповідних парків Українських Карпат / Н. В. Михайлович // Лісове і садово-паркове господарство ХХІ сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13–14 березня 2014 року : тези доповіді. – К., 2014. – С. 187–188.

Михайлович Н. В. Мережа природно-заповідного фонду штучних об’єктів Українських Карпат / Н. В. Михайлович // Науковий вісник НЛТУ. Серія : Екологія та довкілля. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 95–102.

Михайлович Н. В. Структурний аналіз видового складу дендроекзотів ботанічного саду Ужгородського національного університету / Н. В. Михайлович // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. – К., 2015. – Вип. 229. – С. 179–186.

Петрова Л. М. Структура мережі заповідних об’єктів Заходу України / Л. М. Петрова // Науковий вісник Укр ДЛТУ. – Львів, 2004. – Вип. 14.8. – С. 80–88.

Попович С. Ю. Природно-заповідна справа : [навч. посібник] / С. Ю Попович. – К. : Арістей, 2007. – 480 с.

Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення : довідник / [В. Б. Леоненко, С. Ю. Попович, М. Л. Клєстов та ін.]. – К., 1999. – 240 с.

Степаненко Н. П. Заповідні дендросозоекзоти Лісостепу України / Н. П. Степаненко, С. Ю. Попович. – К. : ЦП «КОМПР?НТ», 2015. – 131 с.

Українські Карпати [Електронний ресурс]. – Режим доступу

http://collectedpapers.com.ua/physical_geography_of_ukrainian_ssr/ukrayinski-karpati.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.