ВКОРСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ У ПРАКТЦІ ОПТМІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРСТУВАННЯМ.М. Кутя, В.А. Свинчук, В.М. Кутя

Анотація


Запропоновано використання методу аналізу ієрархій для прийняття оптимальних рішень у сфері рекреаційного лісокористування на основі багатокритеріального вибору. На конкретному прикладі наведено алгоритм застосування цього методу для оцінки привабливості лісових насаджень щодо їхнього використання в рекреації.

Метод аналізу ієрархій, лісові рекреаційні ресурси, рекреаційно-оздоровчі ліси, лісопаркові ландшафти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Генсирук С.А. Рекреационное использование лесов / Генсирук С.А., Нижник М.С., Возняк Р.Р. – К.: Урожай, 1987. – 248 с.

Генсирук С.А. ?спользование и воспроизводство лесных ресурсов / [Генсирук С.А., Бондарь В.С., Коваль Я.В. та ін.]. – К.: Наук. думка, 1986. – 206 с.

Коваль Я.В. Совершенствование лесопользования и лесо-восстановления. / Я. В. Коваль. – К.: Наук. думка, 1987. – 205 с.

Научные основы рационального использования и охраны природных ресурсов Украины / [Новаторов А.С., Коваль Я.В., Прейгер Д.К. и др.]. – К.: Наук. думка, 1993. – 195 с.

Туныця Ю.Ю. Экономические проблемы комплексного использования и охраны лесных ресурсов (Вопросы теории) / Ю. Ю. Туныця. – Львов: Выща шк., 1976. – 215 с.

Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Кернс. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.

Helliwell R. Multiple-use forestry in the United Kingdom / R. Helliwell // Ambio. – 1987. – 16 (2-3). – Pp. 129-133.

Pearson G. Multiple use in forestry / G. Pearson // Journal of forestry. – 1944. – № 42 (4). – Pp. 243-249.

Saaty T. L. Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process / T. L. Saaty // Management Science. – 1986. – Vol. 32, №7. – Pp. 841-855.

Saaty T. L. Decision making with the analytic hierarchy process / T. L. Saaty // Int. J. Services Sciences. – 2008. – Vol. 1, No. 1. – Pp. 83-98.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.