ОСОБЛВОСТІ ТАКСАЦІЙНОЇ БУДОВ ШТУЧНХ СОСНОВХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЗАПОВІДНХ ЛІСІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНВ.А. Свинчук, С.В. Зібцев, В.В. Гуменюк

Анотація


Наведено особливості таксаційної будови штучних сосняків порівняно з насадженнями природного походження. Викладено результати дослідження закономірностей розподілу дерев за діаметром у штучних соснових деревостанах Поліського природного заповідника Житомирської області України. Встановлено особливості таксаційної будови цих лісостанів порівняно з насадженнями, в яких ведеться більш інтенсивне лісове господарство.

Таксаційна будова, коефіцієнт мінливості, редукційне число, ранг, показники асиметрії та ексцесу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Багинский В.Ф. Строение сосновых молодняков БССР / В.Ф. Багинский // Лесн. журн. – 1974. – № 1. – С. 144-146.

Касьяненко Н.М. Особенности строения сосновых древостоев Полесья УССР / Н.М. Касьяненко, А.Г. Манита // Лесн. журн. – 1987. – № 4. – С. 118-120.

Макаренко А.А. Строение древостоев / А.А. Макаренко. – Алма-Ата: Кайнар, 1982. – 70 с.

Поляков А.Н. Продуктивность лесных культур / Поляков А.Н., ?патов Л.Ф., Успенский В.В. – М.: Агропромиздат, 1986. – 240 с.

Полякова Л.В. Особливості росту та продуктивність березово-соснових насаджень Полісся України : дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.19 / Полякова Любов Володимирівна. – К., 1995. – 198 с.

Савич Ю.Н. О строении молодых сосновых культур / Ю.Н. Савич // Науч. тр. УСХА. – К., 1973. – Вып. 101. – С. 87–89.

Свинчук В.А. Особливості просторово-параметричної структури соснових деревостанів залежно від їхнього походження [Електронний ресурс] / В.А. Свинчук, А.А. Строчинський, В.В. Миронюк, О.А. Гірс // Наукові доповіді НУБіП України. – 2010. – №6 (22). – 9 с. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010_6/10svvdto.pdf.

Свинчук В.А. Особливості таксаційної будови штучних соснових деревостанів зони відчуження Чорнобильської АЕС / В.А. Свинчук, С.В. Зібцев, О.А. Борсук // Науковий вісник НУБіП України. – 2013. – №187. – С. 215–220.

Строчинський А.А. Особливості таксаційної будови штучних соснових лісостанів Західного та Центрального Полісся України / А.А. Строчинський, С.М. Кашпор, В.А. Свинчук // Аграрна наука і освіта. – 2005. – № 5 – 6. – С. 106–111.

Усанин В.С. Особенности строения лесных культур сосны по диаметру в центральной части Средней Сибири [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://science-bsea.narod.ru/2003/les_2003/usanin.htm/.

Успенский В.В. Особенности роста, продуктивности и таксации культур / В.В. Успенский, В.К. Попов. – М.: Лесн. пром-сть, 1974. – 128 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.