ФІЗКО-ХІМІЧНІ ОСОБЛВОСТІ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЗЕМЕЛЬ, ВВЕДЕНХ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВКОРСТАННЯМ.М. Білоус

Анотація


Наведено результати досліджень фізико-хімічних показників родючості земель, які використовувались у сільському господарстві. Встановленоособливості якісного стану цих угідь і їх вплив на розвиток лісових насаджень.

Агроекосистема, лісові культури, родючість ґрунту, видовий склад насаджень.


Повний текст:

PDF

Посилання


Генсірук С. А. Питання збалансованого розвитку в лісовому і сільському господарстві / С. А. Генсірук, І. М. Луцишин, С. М. Іваницький // Науковий вісник / УДЛТУ. – Львів, 1999. – Вип. 9.10. – С. 43–45.

Гордієнко М. І. Лісівничі властивості деревних рослин / М. І. Гордієнко,

Н. М. Гордієнко. − К. : Вістка, 2005. − 816 с.

Ґрунтознавство. Лабораторний практикум: навч. посібник для підготовки фахівців з агрономічних спеціальностей у вузах 1-3 рівнів акредитації. − К. : НАУ, 2000. − 170 с.

Державна програма “Ліси України” на 2002-2015р: за станом на 29 квіт. 2002 р./ Верховна рада України. – Офіц. вид. − К. : Парлам. вид-во, 2002. – 32 с.

Домасевич А. А. Разработка способов создания лесных культур на землях, выведенных из сельскохозяйственного пользования : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук : спец. 06.03.01 / А. А. Домасевич. – Минск, 2006. − 20 с.

Жилкин Б. Д. Повышение продуктивности сосновых насаждений культурой люпина / Б. Д. Жилкин. – Минск : Вышэйшая шк., 1974. – 256 с.

Ониськів М. І. До питання заліснення бідних піщаних земель Полісся / М. І. Ониськів, М. В. Сбитна, Т. Р. Сандул // Науковий вісник НАУ. − К., 2003. − Вип. 61. − С. 54–61.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.