ҐРУНТОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ БЕРЕК (SORBUS TORMINALIS (L.) CRANZ)С.В. Кривий

Анотація


Наведено результати досліджень ґрунтової схожості насіння береки (Sorbus torminalis (L.) Crantz) у відкритому ґрунті Новоушицького декоративного розсадника ДП “ Новоушицьке ЛГ”. Проаналізовано особливості технології підготовки та висіву насіння в осінній та весняний періоди. Порівняно результати ґрунтової схожості, їх специфіку та перспективи.

Берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz), насіннєве розмноження, ґрунтова схожість насіння, осінній висів, стратифікація, весняний висів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар А.О. Формування лісових насаджень у дібровах Поділля / А.О. Боднар, М.І. Гордієнко. – К.: Урожай, 2006. – 336 с.

Буджак В. В. Берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz) у північній Буковині та північній Бессарабії (хронологія, біоекологія, охорона): дис. … канд. біол. наук / Буджак Василь Васильович – Чернівці, 1996. – 293 с.

Полезные дикорастущие растения Молдавии / [Гейдеман Т. С.,

?ванова Б. ?., Ляликов С. ?. и др.]. – Кишинев: “Штиинца” 1962. – 416 с.

Гордієнко М. І. Лісові культури рівнинної частини України / [Гордієнко М.І., Бондар А.О., Рибак В.О., Гордієнко Н.М.]; за ред. проф. М.І. Гордієнка. - К. : Урожай, 2007. - 678 с.

Дебринюк Ю.М. Лісові культури. Методи і способи їх створення у типах лісу західного регіону України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.М. Дебринюк. – К.: ІСДОУ, 1994. – 168 с.

Кроткер В. Физиология семян / В. Кроткер, Л. Бартон. – М.: ?зд-во иностр. л-ры, 1955. – 400с.

Лісове насінництво: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Дебринюк Ю.М., Калінін М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В.]. – Львів: Камула, 1998. – 432 с.

Манжуловская Г.Д. Берека лечебная в Молдове / Манжуловская Г.Д. // Охорона генофонду рослин в Україні (тези доповідей). – Донецьк, 1994. – С. 158 – 159.

Махмет Б.М. Культура береки в Українській РСР / Б.М. Махмет. – К.: Урожай, 1965. – 89 с.

Николаева М.Г. Справочник по проращиванию покоящихся семян / Николаева М.Г., Разумова М. В., Гладкова В. Н. – Ленинград: Наука, 1985. – 347 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.