ОСОБЛВОСТІ ОТРМАННЯ АСЕПТЧНОЇ КУЛЬТУР АRAUKARIA HETEROPHYLLA (SALISB.) FRANCO.А.П. Пінчук, О. В. Романенко

Анотація


Охарактеризовано особливості отримання асептичної культури Араукарії різнолистої. Запропоновано ефективну методику стерилізації експлантатів.

Мікроклональне розмноження, експлантат, живильне середовище, рослина-регенерант, in vitro.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бутенко Р. Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р. Г. Бутенко. – М.: Наука, 1964. – 272 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. - [5-е изд., доп. и перераб.]. – М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

Калинин Ф. Л. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии растений / Калинин Ф.Л., Сарнацкая В.В., Полищук В.Е. – К.: Наук. думка, 1980. – 488 с.

Катаева Н.В. Клональное микроразмножение растений / Н.В. Катаева, Р.Г. Бутенко. – М.: Наука, 1983. – 96 с.

Кушнір Г.П. Мікроклональне розмноження рослин : теорія і практика / Г. П. Кушнір, В. В. Сарнацька. – К.: Наук. думка; Ін-т фізіології рослин і генетики, 2005. – 269 с.

Мельничук М. Д. Біотехнологія рослин : підр. [для студ. агробіол. та біол.спец., наук., викл., асп.] / Мельничук М.Д., Новак Т.В., Кунах В.А.. – К.: Поліграфконсалтинг, 2003. – 520 с.

Murashige T. A revised medium forrapid growth bioassays with tobacco tissue cultures / T. Murashige, F. Scoog / Physiol. Plant. – 1962. – 15, № 3. – P. 473–497.

Фарт. Араукарія, догляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.phart.ru/plants/43/

Floralworld.ru – мир растений. Араукарія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.floralworld.ru/encyclopedia/plants/Araucaria.html


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.