НАСІННЄНОШЕННЯ ТА ПРРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ СОСН ЗВЧАЙНОЇ НА ЧГРНСЬКХ ПІСКАХВ.В. Шлапак, Д.А. Лєванова

Анотація


Досліджено репродуктивну здатність сосни звичайної у Чигиринських борах. Встановлено залежність біометричних показників насіння сосни від форми їх шишок, а якості насіння – від метеорологічних умов під час дозрівання. Вказано, що розраховувати на природне поновлення сосни у свіжих борах та суборах не доводиться.

Сосна звичайна, насіння, сіянець, поновлення, піски.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гордієнко М. І. Пристепові бори України : монографія / М. І. Гордієнко, В. П. Шлапак. – Львів : Престиж Інформ, 1998. – 265 с.

Горошко М. П. Практикум з лісової біометрії / Горошко М. П. , Миклуш С. І. , Хомко П. Г. – Львів : УкрДЛТУ, 1999. – 108 с.

Заячук В. Я. Дендрологія / В. Я. Заячук – Львів : Апріорі, 2008. – 656 с.

Калінін М. І. Лісове коренезнавство : підруч. / Калінін М. І. , Гузь М. М. , Дебринюк Ю. М. – Львів : ІЗМН, 1999. – 336 с.

Лісове насінництво : навч. посіб. / Ю. М. Дебринюк, М. І. Калінін, М. М. Гузь, І. В. Шаблій. – Львів : Світ, 1988. – 432 с.

Морозов Г. Ф. Учение о лесе / Г. Ф. Морозов. – М. : Наука, 1949. – 455 с.

Никитин К. Е. Методика и техника обработки лесохозяйственной информации / К. Е. Никитин, А. З. Швиденко. – М. : Лесн. пром-сть, 1978. – 272 с.

Правдин Л. Ф. Сосна обыкновенная / Л. Ф. Правдин – М. : Наука, 1964.

– 192 с.

Редько Г. ?. Лесные культуры : учеб. / Редько Г. ?. , Родин А. Р. , Трещевский ?. В. – М. : Лесн. пром-сть, 1980. – 368 с.

Тольский А. П. Культуры сосны в Бузулукском бору / А. П. Тольский // Сб. тр. Поволжского лесотехн. ин.–та. – Йошкар-Ола, 1940. – № 2. – С. 76–88.

Шиманюк А. П. Биология древесных растений и кустарниковых пород СССР / А. П. Шиманюк. – М. : Просвещение, 1964. – 480 с.

Шлапак В. В. Особливості плодоношення Pinus sylvestris L. у Притясминських борах / В. В. Шлапак // Наук. вісник нац. лісотехн. ун.–ту. України. – 2012. – Вип. 22.15. – С. 84–90.

Шлапак В. П. Чигиринський бір : монографія / В. П. Шлапак, І. І. Логвіненко. – Львів : Престиж Інформ, 1999. – 110 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.