АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТВОСТІ ҐРУНТІВ ПРОТЕРОЗІЙНХ НАСАДЖЕНЬ ДУБА ЗВЧАЙНОГОЯ.І. Крилов

Анотація


Досліджено агрохімічні властивості ґрунтів протиерозійних насаджень дуба звичайного центральної частини Придніпровської височини. Встановлено, що запаси гумусу, фосфору та калію найбільші на контролі. Виявлено, що кислотність ґрунту збільшується із глибиною. Показано, що відновлення властивостей ґрунту відбувається на ділянках, де ерозія зупинена.

Протиерозійні насадження, ґрунт, агрохімічні властивості, гумус, азот, фосфор, калій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вільямс В. Р. Грунтознавство / В. Р. Вильямс – Х. : Сільгоспвидав, 1948.– 444 с.

Вильямс В. Р. Почвоведение / В. Р. Вильямс – М. : Сельхозгиз, 1947. – 456 с.

Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : Навч. посіб. / [В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров та ін.; ]. за ред. В. І. Купчика. – К.: Кондор-видавництво, 2007. – 414 с.

Ґрунтознавство: підруч. / [Д. Г. Тихоненко, М. О. Горін, М. І. Лактіонов та ін. ]; за ред. Д. Г. Тихоненка. – К. : Вища освіта, 2005. – 703 с.

Заславский М. Н. Эрозиоведение. / М. Н. Заславский. – М. : Высш. шк., 1983. – 319 с.

Канівець В. І. Життя ґрунту : монографія / В. І. Канівець – К. : Аграрна наука, 2001. – 131 с.

Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів / В. М. Кривов. – [2-е вид., допов. ]. – К. : Урожай, 2008. – 304 с.

Почвоведение – Лесному хозяйству. Практические вопросы лесного почвоведения / [за ред. ?. ?. Смолянинова и др.]. – К. : Урожай, 1970. – 254 с.

Почвоведение / [Кауричев ?. С., Панов Н. П., Розов Н. Н. и др.]; под. ред. ?. С. Кауричева. – [4-е изд.]. – М. : Агропромиздат, 1982. – 718 с.

Практикум з ґрунтознавства : навч. посіб. / [за ред. проф. Д.Г. Тихоненка. – 6-е вид., перероб. і доп.]. – Х.: Майдан, 2009. – 447 с.

Протиерозійні лісові насадження яружно-балкових систем: Монографія / [ Юхновський В. Ю., Дударець С. М., Малюга В. М., Хрик В. М.]. – К. : Кондор – видавництво, 2013. – 512 с.

Роде А. А. Почвоведение / А. А. Роде, В. Н. Смирнов. – М. : Высш. шк., 1972. – 480 с.

Скородумов О. С. Влив лісових насаджень на ґрунти в Степу / О. С Скородумов. – К. : УАСГН, 1959. – 221 с.

Черемисинов Г. А. Эродированные почвы и их продуктивное использование / Г. А. Черемисинов. – М. : Колос, 1968. – 215 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.