ТП ЛІСОРОСЛННХ УМОВ ТА ДОПУСТМІ РЕКРЕАЦІЙНІ НАВАНТАЖЕННЯ У ЛІСОВХ ТА ПАРКОВХ ФІТОЦЕНОЗАХА.Л. Соботович

Анотація


Наведено результати оцінки стійкості до рекреаційних навантажень лісових та паркових фітоценозів, як частин біогеоценозів, залежно від участі у трав’яному покриві видів різних екологічних груп. Зроблено висновок про можливість рівнозначних рекреаційних навантажень для ділянок з однаковими типами лісорослинних умов.

Фітоценоз, допустима ємність біогеоценозу, екологічна група рослин, проективне покриття травяного покриву, стійкість до рекреаційних навантажень, тип лісорослинних умов.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев Е.В. Типы украинского леса. Правобережье / Е.В. Алексеев. – К.: Книгоспілка, 1925. – 183 с.

Анучин Н.П. Лесная таксация: учеб. для студентов лесохоз. и лесоинж. спец. вузов / Н.П. Анучин. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 547 с.

Атрохин В.Г. Основы лесоводства и лесной таксации / В.Г. Атрохин. – [2-е изд., перераб.]. – М.: Лесн. пром-сть, 1971. – 336 с.

Бахтин П.У. Физико-механические и технологические свойства почв /

П.У. Бахтин. – М.: Знание, 1971. – 64 с.

Воробьёв Д.В. Методика лесотипологических исследований /

Д.В. Воробьёв. – [2-е изд., испр. и доп.]. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

Гірс О.А. Лісовпорядкування: підруч. / Гірс О.А., Новак Б.І., Кашпор С.М. – К.: Арістей, 2004. – 384 с.

Казанская Н.С. Рекреационные леса (состояние, охрана, перспективы использования) / Казанская Н.С., Ланина В.В., Марфенин Н.Н. – М.: Лесн. пром-сть, 1977. – 96 с.

Карпачевский Л.О. Лес и лесные почвы / Л.О. Карпачевский. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 264 с.

Мороз А.А. Справочник агрогидрологических свойств почв Украинской ССР / А.А. Мороз. – Л.: Гидрометеорологическое изд-во, 1965. – 548 с.

Охорона ґрунтів: підруч. / М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик. – [2-ге вид., випр.]. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 398 с.

Проект організації території Регіонального ландшафтного парку "Голосіївський" у м. Києві / Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Науковий центр досліджень з проблем заповідної справи. – К., 1999. – 218 с.

Свириденко В.Є. Лісівництво: підруч. / Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С.; за ред. В. Є. Свириденка. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.

Таран ?.В. Устойчивость рекреационных лесов / ?.В. Таран,

В.Н. Спиридонов. – Новосибирск: Наука, 1977. – 180 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.