Ріст культиварів роду SALIX L. У вологих трофотопах Правобережного Лісостепу УкраїниЛ. Мележик, В. Маурер

Анотація


Abstract. The growth of cuttings seedlings, tested cultivars S. Viminalis L. in
wet trophotopes on test plantations, laid down in the northern regions of the Right
Bank Forest-steppe of Ukraine [13; 14; 15].
It is concluded that the cultivars differ in the best growth: S. Viminalis L., Inger,
Panfilska, Ternopil, S. Viminalis of Belgian origin [11].
Keywords: badlands (marginal lands), edaphic conditions, energy willow,
plantation cultivation, Salix Viminalis. L., cultivar, height, forest conditions,
trophotopic conditions.


Повний текст:

PDF

Посилання


Енергетична верба. Перспективна альтернативна культура для отримання біопалива // Біоенергетика. – 2014. – № 1 (3). – С. 14.

Енергетична верба: технологія вирощування та використання : монографія / за ред. В. М. Сінченка ; М. В. Роїк, В. М. Сінченко, Я. Д. Фучило та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. – С. 242–244.

Маурер В. М. Особливості вегетативного розмноження листяних кущів здерев’янілими живцями [Електронний ресурс] / В. М. Маурер, Ю. І. Косенко, А. П. Пінчук. // Лісове і садово-паркове господарство. - 2015. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/licgoc_2015_6_10

Мележик Л. П Приживлюваність швидкорослих культиварів виду Salix L. залежно від ґрунтових умов та зволоженості / Л. П. Мележик, В. М. Маурер

// Науковий вісник НУБіП України. Серія: «Лісівництво та декоративне

садівництво». – 2016. – № 255. – С. 145–154.

Мележик Л. П. Особливості росту швидкорослих культиварів роду Salix L. в умовах Київського полісся / Л. П. Мележик, В. М. Маурер // Науковий вісник НУБіП України. Серія: «Лісівництво та декоративне садівництво». – 2016. – № 238. – С. 139–146.

Олійник Є. Вирощування енергетичних плантацій / Є. Олійник, Т. Єловікова // Агросектор. – 2007. – № 7–8. – С. 42–44.

От вербы до вербы// Агро Перспектива. – 2014. – № 12 (174). – С. 22–25.

Скарбниця знань про український ліс: Українська енциклопедія лісівництва : у двох томах / за ред. С. А. Генсірука. – Львів, 1999. – Т 1. – 464 с.

Скарбниця знань про український ліс: Українська енциклопедія лісівництва : у двох томах / за ред. С. А. Генсірука. – Львів, 2007. – Т. 2. – 470 с.

Техніко-технологічні рішення під час закладання енергетичної верби // Технологии инновации. – 2013. – № 11 (50). – С. 28–30.

Фучило Я. Д. Верби України: біологія, екологія, використання : монографія. – Видання друге, випр. і допов. / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна. – К. : ЦП «Компринт», 2017. – 259 с.

Фучило Я. Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи / Я. Д. Фучило. – К. : Логос, 2011. – 464 с.

Энергетическая ива из Швеции – доходная и благоприятная для

окружающей среды деятельность. «Правильная» ива – залог успешного бизнеса // Технологии инновации. – 2014. – № 3 (32). – С. 20–21.

Як не можна закладати енергетичну плантацію верби! // Эксклюзивные технологии. – 2014. – № 5 (32). – С. 40–42.

Dr. Lawrence P. Abrahamson. Willow Biomass Producer’s Handbook / Dr. Lawrence P. Abrahamson. – Principal Investigator SUNY College of

Environmental Science and Forestry 1 Forestry Drive Syracuse, NY 13210. – 2002. – 31, 7 p.

Heavey Justin P. Shrub Willow Renewable Energy Environmental Benefits: Opportunities for Rural Development / Justin P. Heavey, Timothy A. Volk. – Outreach and Extension. Paper 1. 2014.

Smart L. B. Genetic improvement of shrub willow (Salix sp.) crops for bioenergy and environmental applications in the United States / L. B. Smart, T. A. Volk, J. Lin, R. F. Kopp, I. S. Phillips, K. D. Cameron, E. H. White, L. P. Abrahamson // Unasylva. – 2005. – 77. – P. 1–9.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.