ABOUT ECOLOGICAL BALANCE OF THE SMALL TOWN TERRITORYО. В. Зібцева

Анотація


Absrtaсt. To issue of ecological balance of urban areas was paid a little
attention. The purpose of the study is a comprehensive assessment of territory
of the small town Vyshgorod, Kyiv region. The demographic capacity according
to residential capacity and recreational resources were calculated. The
indicators of anthropogenic transformation and natural protection of the territory,
namely the coefficient of anthropogenic loading, of natural protectability, of
ecological stability, of relative intensity of ecological and economic condition of
the territory by B. Kochurov method were calculated. The stock materials of the
land management service and the data of the Master plan of town were used.
The town council territory has average anthropogenic loading level. The town
territory has elevated level. The intensity of economic-ecological state of the
territory is not balanced by anthropogenic stress extent and nature stability
potential. The total area of the ecological fund for the town council is 71.7% of
territory and 38.7% of the town territory, is not enough. The poor ecological
stability coefficient indicates about not efficiency organization of the town
territory. It is established that the territory of the town council has an average
degree of favorability, and the territory within the town boundaries has low
degree. In the long term it is planned to consider the ecological balance of other
small towns of Kyiv region.
Keywords: category of land acres, ecosystem stock, coefficient of
ecological stability.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бутенко Є. В. Ефективність використання сільськогосподарських земель

на основі формування ерозійної моделі регіонального рівня / Є. В.

Бутенко, Р. А. Харитоненко, І. В. Фесан // Землеустрій, кадастр і

моніторинг земель. – 2015. – № 2/3. – С. 108–116.

Вагин В. С. Принципы и факторы устойчивого развития городских

территорий [Электронный ресурс] / В. С. Вагин, С. Г. Шеина, К. В.

Чубарова // Науковедение. – 2015. – Том 7. – № 3. – Режим доступа:

http://naukovedenie.ru/PDF/91EVN 315.pdf.

Гавриленко О. Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу

Київщини: екогеографічний підхід / О. Гавриленко // Часопис соціально-

економічної географії. – 2014. – № 17 (2). – С. 136–142.

Гагина Н. В. Методы геоэкологических исследований / Н. В. Гагина. –

Минск : БГУ, 2007. – 47 с.

Гамм Т. А. Об экологической оптимизации городской среды (на примере

Южного округа г. Оренбурга) / Т. А. Гамм, Е. В. Гривко, Е. С. Долгих //

Вестник Оренбургского ГУ. – 2015. – № 6 (181). – С. 78–84.

?влева А. Н. Оценка эффективности организации системы озеленения

городов Нижегородской области [Электронный ресурс] / А. Н. ?влева. –

Режим доступа: https://www.scienceforum.ru/2015/1337/15498.

?саченко А. Г. Оптимизация природной среды (географический аспект)

/ А. Г. ?саченко. – М. : Мысль, 1980. – 264 с.

Кочуров Б. ?. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный

баланс / Б. ?. Кочуров.– Смоленск : СГУ, 1999. – 154 с.

Куйбіда В. С. Регіональний розвиток та просторове планування

територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи / В. С.

Куйбіда, В. А. Негода, В. В. Толкованов. – К. : Крамар, 2009. – 170 с.

Курганевич Л. Визначення екологічної стійкості геокомплексів басейну

річки Полтви / Л. Курганевич, М. Шіпка // Конструктивна географія і

геоекологія. – 2012. – № 2.

Полтавець А. М. Актуальні питання збереження рекреаційного

потенціалу Київської області / А. М. Полтавець // Вісник Сумського НАУ.

– 2013. – № 6 (57). – С. 162–166.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.