СУЧАСНЙ СТАН ЛІСІВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРЄМСТВА «ШАЦЬКЕ УЧБОВО-ДОСВІДНЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»Г. А. Сахарук

Анотація


Проаналізовано деревостани ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство» за площею, запасом, складом, групами віку, бонітетом
 і повнотою, що дає змогу деталізувати сучасний стан лісів підприємства, визначити перспективи збереження лісових угрупувань та динаміки їх біологічної продуктивності.

ДП «Шацьке УДЛГ», ліси, продуктивність, таксаційні показники, розподіл

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієнко Т. Л. Болота в районі Шацьких озер / Т. Л. Андрієнко,

А. І. Кузьмичов, О. І. Прядко. – Укр. ботан. журн. 1971. – Т. 28. – № 6. –

С. 727–733.

?зменение растительности и флоры болот УССР под влиянием мелиорации / [Балашов Л. С., Андриенко Т. Л., Кузьмичев А. ?., Григора ?. М.]. – К. : Наук. думка, 1982. – 292 с.

Вомперский С. Э. Лесоосушительная мелиорация / Вомперский

С. Э., Сабо Е. Д., Формин А. С. – М. : Лесная промышленность, 1975. –

с.

Давидюк К. С. Водный режим почв и прирост сосны при обычном и регулируемом лесоосушении в Западном Полесье УССР : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук / К. С. Давидюк. – Х., 1980. – 22 с.

Михович А. Й. ?зменение лесорастительных условий под влиянием осушения в Полесье УССР / А. Й. Михович, ?. Ф. Федец // Лесоводство и агролесомелиорация : типология и биология леса. – К. : Урожай, 1965. – Вып. 3. – 138 с.

Мякушко В. К. Сосновые леса равнинной части УССР. – К. : Наук. думка, 1978. – 256 с.

Перегуда Л. В. Экологические аспекты осушительных мелиораций Украинского Полесья / Перегуда Л. В., Каркуциев Г. Н., Андриенко Т. Л. – К. : Наук. думка, 1988. – 192 с.

Проект організації і розвитку лісового господарства ДП «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство» / [наук. кер. проекту

М. О. Осипова]. – Ірпінь : [б. в.], 2013.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.