ДО МЕТОДОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ЛІСІВНЦТВАБ. Ф. Танцюра

Анотація


Філософія природи базується на постулаті давніх учених, що всі процеси на планеті Земля  визначаються особливостями взаємодії сонячної енергії з гірською породою. Філософія лісівництва і методологія наукових досліджень та господарювання в лісах є похідними від основного постулату філософії природи: екологічна рівновага в природних зонах забезпечується збереженням цілісності природних екосистем, їх кількісної і якісної структури, властивого для них обміну речовини та енергії.
З метою відновлення порушеної екологічної рівноваги, в Україні потрібно 35 % лісів зробити заповідними.

Методологія, філософія природи, гносеологія, лісівництво, географія, теорія лісівництва, феномен лісу, геоботаніка, заповідники

Повний текст:

PDF

Посилання


Философский энциклопедический словарь / ред. Л. Ф.?льичев,

П. Н. Фадеев и др. – М. : Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.

Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя и Т. Ф. Юдина. – М. : Политиздат, 1963. – 544 с.

Словарь иностранных слов. – 12-е изд. стереотип. – М. : Рус. яз., 1985. – 608 с.

Морозов Г. Ф. Учение о лесе / Г. Ф. Морозов. – М.-Л. : Гослесбумиздат., 1949. – 452 с.

Кемп П. Введение в биологию / П. Кемп, К. Армс. – М. : Мир, 1988. – 671с.

Петрушенко В. Л. Філософія : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий світ, 2008. – 503 с.

Философия : учеб. пособие для студентов вузов / Ю. В. Осичнюк,

В. С. Зубов. – К. : Фита, 1994. – 382 с.

Алексеев В. П. Становление человечества / В. П. Алексеев. – М. : Политиздат, 1984. – 462 с.

Спурр С. Г. Лесная экология / С. Г. Спурр, Б. В. Барнес ; пер. с 3-го англ. изд. ; под ред. С. А. Дыренкова. – М. : Лесн. пром-сть, 1984. – 480 с.

Нестеров В. Г. Вопросы современного лесоводства / В. Г. Нестеров. – М. : Сельхозгиз, 1961. – 384 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.