ЩОДО ОПТМАЛЬНОЇ ГЛБН САДІННЯ СІЯНЦІВ СОСН ЗВЧАЙНОЇ НА ПІЩАНХ ЛІТОЗЕМАХ ЗЕЛЕНОЇ ЗОН МІСТА КЄВАД. Ф. Бровко, О. Ф. Бровко, Ф. М. Бровко

Анотація


Показано, що на піщаних літоземах сіянці сосни звичайної приживлюються на 83–96 %. При цьому найвищі показники приживлюваності (96 %) спостерігались у сіянців, стовбурці яких загортались у пісок на глибину 8 см із одночасним локальним внесенням до садивної щілини 0,5 кг лесовидних суглинків. У цьому самому варіанті 11-річні саджанці сосни мали дендрометричні показники на 56,0–92,3 % вищі та накопичували фітомаси на 552,2 % більше, ніж саджанці, яких вирощували на контролі.

Сосна звичайна, пісок, приживлюваність, сіянці, саджанці, фітомаса


Повний текст:

PDF

Посилання


Боровиков В. STATISTICA / ?скусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов / В. Боровиков. – СПб : Питер, 2001. – 658 c.

Гришина Л. А. Учёт биомассы и химический анализ растений /

Л. А. Гришина, Е. М. Самойлова. – М. : МГУ, 1971. – 99 с.

Дубянский В. А. Пески среднего Дона и использование их

в сельском и лесном хозяйстве / В. А. Дубянский – М. : Госуд. изд. сельскохозяйственной литературы, 1949. – 260 с.

Застенский Л. С. Облесение карьеных земель / Л. С. Застенский // Лесоведение и лесное хазяйство. – Минск : Вышэйшая школа. 1981. – Вып. 16. – С. 68–72.

Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Определения, теоремы, формулы / Г. Корн, Т. Корн. – 5-е изд. – М. : Наука, 1984. – 831 с.

Манцевич Д. ?. Пути рационализации способов выращивания культур сосны на песчаных почвах / Д. ?. Манцевич // Сборник по лесоразведению. – М. – Л. : Гослесбумиздат, 1950. – С. 59–75.

Матюк ?. С. Пески и их хозяйственное освоение / ?. С. Матюк. –

М. – Л. : Гослесбумиздат, 1949. – 77 с.

Новосельцева А. ?. Справочник по лесным культурам / А. ?. Новосельцева, А. Р. Родин. – М. : Лесная промышленность, 1984. – 312 с.

Про затвердження інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів : наказ Міністерства лісового господарства України № 62 від 08.07.1997 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.googl.com/ua/zakon2.rada.gov/ua/ laws/show/z.0512-97


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.