БІОПРОДУКТВНІСТЬ ТВЕРДОЛСТЯНХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКХ КАРПАТР. Д. Василишин, В. В. Слюсарчук, О. М. Василишин

Анотація


Досліджено стан твердолистяних насаджень Українських Карпат. Наведено результати оцінювання параметричної структури їх біологічної продуктивності на основі даних державного обліку лісів (станом на 1.01.2011 р.) та модельного інструментарію з використанням дослідної бази даних. Встановлено кількісні та якісні параметри запасів фітомаси (280,1 млн т, або 25,1 кг×2)-1), депонованого в ній вуглецю (139,7 млн т, або 12,7 кг×2)-1) та чистої первинної продукції (15,8 млн т×рік-1, або 1414 г×2)-1×рік-1) насаджень твердолистяних деревних порід.

Ключові слова: Українські Карпати, дуб звичайний, бук лісовий, фітомаса, депонований вуглець, чиста первинна продукція.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василишин Р. Д. Біопродуктивність та депонований вуглець штучних модальних букових деревостанів Українських Карпат / Р. Д. Василишин, Г. С. Домашовець, О. М. Василишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 14–19.

Василишин Р. Д. Біотична та енергетична продуктивність природних букових насаджень Українських Карпат / Р. Д. Василишин // Біоресурси і природокористування. – 2013. – Т. 5, вип. 3–4. – С. 117–126.

Василишин Р. Д. Продуктивність та еколого-енергетичний потенціал лісів Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. с.-г. наук : спец. 06.03.02. «Лісовпорядкування і лісова таксація» / Р. Д. Василишин. – К., 2014. – 46 с.

Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор : монографія / [А. З. Швиденко, П. І. Лакида, Д. Г. Щепащенко та ін.]. – Корсунь-Шевченківський : Гавришенко В. М., 2014. – 283 с.

Швиденко А. З. Опыт агрегированной оценки основных показателей биопродукционного процесса и углеродного бюджета надземных экосистем России: нетто-первичная продукция экосистем / А. З. Швиденко, С. Нильсон, В. С. Столбовой // Экология. – 2000. – № 7. – С. 71–78.

Bioproductivity of Ukrainian forests in conditions of global climate change [Electronic resource] / P. Lakyda, R. Vasylyshyn, S. Zibtsev, A. Bilous, I. Lakyda // Earth Bioresources and Life Quality. – International Scientific Electronic Journal. – 2013. – Vol. 4. – Web access : http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua/index.php/ebql/ article/view/154/118.

Shepashenko D. Phytomass (live biomass) and Carbon of Sibirian Forests / D. Shepashenko, A. Svidenko, S. Nilson // Biomass and Bioenergy. – Vol. 14, № 1. – 1998. – P. 21–31.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.