ОЦІНЮВАННЯ МОРТМАС ЛІСОВОЇ ПІДСТЛК БЕРЕЗОВХ ЛІСІВ ЧЕРНІГІВЩНЯ. В. Ковбаса, А. М. Білоус

Анотація


Проаналізовано стан дослідження лісової підстилки. Опрацьовано методичні підходи до оцінювання кількісних показників лісової підстилки березових насаджень. Здійснено експериментальне оцінювання лісової підстилки березових насаджень Чернігівської області. Мортмаса лісової підстилки березняків може становити 4–10 т·га-1 абсолютно сухої речовини. У структурі мортмаси лісової підстилки понад 80 % абсолютно сухої речовини припадає на опад листя. Встановлено особливості динаміки мортмаси підстилки березових насаджень зі зміною основних таксаційних показників. Розроблено математичні моделі конверсійних коефіцієнтів для оцінювання мортмаси підстилки березових лісів Чернігівщини.

Ключові слова: мортмаса, береза, середній діаметр, середня висота, лісова підстилка, дрібні гілки, опад листя, деструкція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бельгард А. Л. Степное лесоведение / А. Л. Бельгард. – М. : Лесн. пром-сть, 1971. – 335 с.

Бельгард А. Л. Лесная растительность юго-востока Украины /

А. Л. Бельгард. – К. : ?зд-во Киевск. гос. ун-та, 1950. – 264 с.

Білоус А. М. Методика дослідження мортмаси лісів / А. М. Білоус // Біоресурси і природокористування. 2014. – Т. 6, № 3–4 – С. 134–140.

Давыдова Н. Д. Лесная подстилка в зоне техногенного влияния // Роль подстилки в лесных биогеоценозах / Н. Д. Давыдова. – М. : Наука, 1983. –

с.

Дідух Я. П. Порівняльна оцінка енергетичних запасів екосистем України / Я. П. Дідух // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, № 2. – С. 177–194.

Карпачевский Л. О. Лес и лесные почвы / Л. О. Карпачевский. – М. : Лесн. пром-сть, 1981. – 264 с.

Копцик Г. Н. Буферность лесных подстилок к атмосферным кислотным осадкам / Г. Н. Копцик, Е. Д. Силаева // Почвоведение. – 1995. – № 8. – С. 954–961.

Макаревич В. Н. Об изучении прироста и опада надземной части луговых растительных сообществ / В. Н. Макаревич // Ботан. журн. – 1968. – Т. 58, № 8. – С. 1160–1169.

Орлова Л. Д. Динаміка накопичення підстилки на низинних луках Лівобережного Лісостепу України / Л. Д. Орлова // Промышленная ботаника. – 2011. – Вып. 11. – С. 129–134.

Свириденко В. Є. Лісівництво : підруч. / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок ; за ред. В. Є. Свириденка. – К. : Арістей, 2008. – 544 с.

Семенова-Тян-Шанская А. М. Динамика накопления и разложения мертвых растительных остатков в лугово-степных и луговых ценозах / А. М. Семенова-Тян-Шанская // Ботан. журн. – 1960. – Т. 45, № 9. – С. 1342–1350.

Травлєєв А. П. Лісова підстилка як структурний елемент лісового біогеоценозу в степу / А. П. Травлєєв // Укр. ботан. журн. – 1961. – Т.18, № 2. – С. 40–46.

Учватов В. П. Роль лесной подстилки в трансформации геохимического потока веществ в лесной экосистеме // Роль подстилки в лесных біогеоценозах : тезисы докладов Всесоюзного совещания /

В. П. Учватов – М. : Наука, 1983. – С. 199–200.

Чесных О. В. Запасы углерода в подстилках лесов России /

О. В. Чесных, В. А. Лыжин, А. В. Кокшарова // Лесоведение. – 2007. – № 6. –

С. 114–121.

Цвєткова Н. М. Біокругообіг речовин у біогеоценозах Присамар′я Дніпровського : навч. посіб. / Н. М. Цвєткова, М. С. Якуба. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 112 с.

Mukhortova L. V. Dynamics of Organic Matter Decomposition and Microflora Composition of Forest Litter in Artificial Biogeocenoses / L. V. Mukhortova, S. Yu. Evgrafova //Biology Bulletin, Vol. 32, No. 6, 2005. –

P. 609–614.

Swift M. J., Heal O. W., Anderson J. M. Decomposition in terrestrial ecosystem. Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1979. – 372 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.