СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ВСОТАМ ТА ДІАМЕТРАМ СТОВБУРІВ ДЕРЕВ У ЛПОВХ ДЕРЕВОСТАНАХО. М. Сошенський, О. А. Гірс

Анотація


Викладено результати дослідження співвідношення висот та діаметрів стовбурів дерев у липових деревостанах. Розроблено математичні моделі висот для різних вікових груп, на основі яких складено розрядні таблиці. Вперше побудовано розрядні шкали для молодняків і середньовікових липових деревостанів України. Виконано порівняння розроблених розрядних таблиць для пристиглих, стиглих та перестійних деревостанів із чинними нормативами.

Ключові слова: розряд висот, відносна висота, базисна висота, групи віку, крива висот, математична модель, діаметр, висота.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анучин Н. П. Лесная таксация / Н. П. Анучин. – М. : Лесн. пром.-сть, 1982. – 550 с.

Кулешис А. А. Типовые ряды зависимости высот от диаметров деревьев / А. А. Кулешис. – Каунас, 1981. – 25 с.

Лісотаксаційний довідник : затв. Державним агентством лісових ресурсів України / [за ред. С. М. Кашпора, А. А. Строчинського]. К. : Вініченко, 2013. – 496 с.

Миронюк В. В. Конспект лекцій з лісової таксації / В. В. Миронюк, В. А. Свинчук. – К. : НУБіП України, 2014. – 104 с.

Никитин К. Е. Унификация системы распределения древостоев по разрядам высот // Научные труды УСХА. – К., 1987 – Вып. 213. – С. 10–18.

Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / [Швиденко А. З., Савич Ю. Н., Строчинский А. А. и др.]. – К. : Урожай, 1987. – 560 с.

Сортиментные таблицы для таксации леса на корню. – К. : Урожай, 1984. – 629 с.

Сортиментные таблицы для таксации молодняков и средневозрастных древостоев. – К. : УСХА, 1993. – 460 с.

Строчинський А. А. Нормативи для визначення запасу і сортиментної структури штучних соснових деревостанів / А. А. Строчинський, П. І. Лакида // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 1990. – № 1. – С. 16-19.

Тюрин А. В. Таксация леса / А. В. Тюрин. – М. : Гослестехиздат, 1938. – 299 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.