ВВЧЕННЯ ХАРАКТЕРСТК ВІДМЕРЛОЇ ДЕРЕВН ЗА РЕЗУЛЬТАТАМ МОНІТОРНГУ ЛІСІВ І РІВНЯВ. Ю. Яроцький, Т. С. Пивовар, В. П. Пастернак, М. І. Букша

Анотація


Уперше проведено широкомасштабне оцінювання наявності відмерлої деревини в лісах України, охоплених моніторингом. Встановлено, що відмерла деревина наявна на 60% ділянок моніторингу, і переважно представлена сухостоєм у вигляді поодиноких екземплярів, що свідчить про активне вилучення відмерлої деревини з лісових екосистем. Проведений аналіз дав змогу отримати лише загальне уявлення про наявність відмерлої деревини в лісах України.

Ключові слова: відмерла деревина, сухостій, деревна ламань, моніторинг лісів, типи лісорослинних умов.

Повний текст:

PDF

Посилання


Атраментова Л. А. Статистические методы в биологии : учебник [для студ. высш. уч. зав.] / Л. А. Атраментова, О. М. Утевская. – Горловка : Видавництво Ліхтар, 2008. – 248 с.

Білоус А. М. Оцінка мортмаси деревної ламані березняків Українського Полісся / А. М. Білоус // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 25–31.

Генсірук С. А. Історія лісівництва в Україні – навч. посіб. / С. А. Генсірук, О. І. Фурдичко, В. С. Бондар ; за ред. С. А. Генсірука. – Львів, Світ, 1995. – 424 с.

Емельянов ?. Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем / ?. Г. Емельянов. – К., 1999. — 168 с.

Методические подходы к оценке биоразнообразия лесов на примере дубрав лесостепи Харьковской области / ?. Ф. Букша, Р. Е. Волкова, В. П. Пастернак [и др.] // Научные ведомости БелГУ. Серия "Естественные науки". – № 10 (181), Вып. 27. – 2014. – С. 24–33.

Методичні рекомендації з проведення польових робіт на ділянках моніторингу лісів І рівня // Методичні матеріали щодо проведення моніторингу лісів І рівня та забезпечення його якості / [І. Ф. Букша,

В. П. Пастернак, Т. С. Пивовар та ін.] / Схвалено Вченою радою УкрНДІЛГА. Протокол № 8 від 8 липня 2011 р. – Х., 2011. – 40 с.

Национальный отчет о кадастре парниковых газов и их поглощении в Украине 2011. – 245 с.

Остапенко Б. Ф. Лісова типологія, Ч. 2. : навч. посіб. / Б. Ф. Остапенко, В. П. Ткач. – Харк. Держ. Аграрн. Ун-т ім. В. В. Докучаєва, Х., 2002 – 204 с.

Пастернак В. П. Запаси та динаміка відмерлої деревини у лісах північного сходу України / В. П. Пастернак, В. Ю. Яроцький // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 152, ч. 2. – С. 93–100.

Трейфельд Р. Ф. Методика определения запасов и массы древесного детрита на основе данных лесоустройства / Р. Ф. Трейфельд, О. Н. Кранкина. – Пушкино : ВН??ЛМ, 2002. – 46 с.

Arthur, M. A., Tritton, L. M., Fahey, T. J., 1993. Dead bole mass and nutrients remaining 23 years after clear-felling of a northern hardwood forest. Canadian Journal of Forest Research. – Vol. 23. – P. 1298–1305.

Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystems / [Harmon M. E., Franklin J. F., Swanson F. J. et all]/ – Adv. Ecol. Res. 15. – 1986. – P. 133–302.

Evaluation of BioSoil Demonstration project: Forest biodiversity. Analysis of Biodiversity module. Executive report. T. Durrant, J. Sam-Miguel-Ayanz, E. Shulte, A. Suarez Meyer. JRC, EU, 2011. doi: 10.2788/29484. 10 p.

Fischer R., Granke O., Chirici G., Meyer P., Seidling W., Stofer S., Corona P, Marchetti M., Travaglini D., 2009. Background, main results and conclusions from a test phase for biodiversity assessments on intensive forest monitoring plots in Europe. iForest 2: 67-74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [online: 2009-03-18] URL: http://www.sisef.it/iforest/show.php?id= 493

Forest Europe, UNECE and FAO 2011: State of Europe's forests 2011. Status and trends in sustainable forest management in Europe. MCPFE. – 344 p.

MCPFE (2002). Improved pan-european indicators for sustainable forest management as adopted by the MCPFE Expert Level Meeting, Vienna (Austria) October 7–8, 2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [online] URL: www.mcpfe.org/system/files/u1/meetings/02/10elm/ AGrecomeddation_indicators.pdf

Monitoring and indicators of forest biodiversity in Europe – From ideas to operationality / ed. M. Marchetti // EFI Proceedings. – No. 51. – 2004. – 526 p.

National forest inventories Pathways for common reporting / Editors: Erkki Tomppo, Thomas Gschwantner, Mark Lawrence, Ronald E. McRoberts. – Springer Science +Business Media B.V. – 2010. – 612 p.

The BIOSOIL forest biodiversity field manual 2006-07 P. Nevill. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// forest.jrc.ec.europa.eu/docs/ studies/biosoil/ForestFocus.Biosoil.FieldManual.pdf]

The EFT for reporting forest biodiversity in Europe: the experience in COST action E43. Gherardo Chirici, Susanne Winter, Ronald E. McRoberts Harmonisation of National Inventories in Europe : Techniques for Common Reporting http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20100419/8-costaction43.pdf


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.