ПРО РЕЖМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІННХ ПРРОДНХ КОМПЛЕКСІВ ВІДПОВІДНО ДО ВМОГ ЛІСОВОЇ СЕРТФІКАЦІЇО. В. Токарева

Анотація


Виявлено основні напрями збереження цінних природних лісових комплексів. Встановлено відповідності шостої категорії особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) категоріям і підкатегоріям захисності лісів. Проаналізовано особливості ведення лісового господарства в ОЦЗЛ 6.

Особливо цінні для збереження ліси, Лісова Опікунська Рада, особлива цінність для збереження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання : практ. посіб. для України. – [2-га ред.]. – 20 червня 2008. – 146 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року. № 254к/96-ВР. – К. : Преса України, 1997. – С. 10.

Законодавчо-нормативне забезпечення охорони природи в лісовому секторі України : аналітичний звіт [Бондарук Г. В., Артов А. М.,

Кагало О. О., Проценко Л. Д.]. – К., 2012. – 166 c.

Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / кол. авт. : Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів. – 2009. – 203 с.

Кравець П. В. Аналіз законодавчо-правових, управлінських та лісівничих аспектів сертифікації в Україні / П. В. Кравець // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвід. наук.-техн. зб. – Львів : НЛТУУ. – 2006. – Вип. 30. – С. 54–62.

Сторожук В. Ф. Аналіз нормативного поділу лісів за функціональним призначенням : аналітичний звіт, підготовлений консультантом

В. Ф. Сторожуком [Електронний ресурс] / В. Ф. Сторожук. – Режим доступу : http://www.lesovod. org.ua/node/22205


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.