ОСОБЛВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ СХІДНОГО ПОЛІССЯА. М. Жежкун

Анотація


Розглянуто відтворення лісів, які у 2012–2013 роках займали площу 3,3–5,4 тис. га, державними лісогосподарськими підприємствами Східного Полісся України. Лісовідновлення та лісорозведення здійснюється переважно штучним методом. Відповідно до лісорослинних умов створюються лісові культури мішаного складу з перевагою сосни звичайної та дуба звичайного.

Проаналізовано приживлюваність 1–3-річних культур фонду лісорозведення, яка становить 88–92 %, що перевищує даний показник культур фонду лісовідновлення (84–90 %).  Незімкнені лісові культури фонду лісорозведення також відрізняються більш високим середнім класом  якості (1,43), ніж культури фонду лісовідновлення. Середній клас якості лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю землі фонду лісовідновлення становить 1,83 та поступається цим параметром лісовим культурам фонду лісорозведення (1,39). Останніми роками виявлено зменшення обсягів лісорозведення у Східному Поліссі у зв'язку  зі скороченням площ, що передаються під заліснення.

Ключові слова: Лісовідновлення, лісорозведення, лісові культури, природне поновлення, якість лісових культур.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вакулюк П. Г. Технология лесокультурных работ / П. Г. Вакулюк. – М. : Лесн. пром-сть, 1982. – 136 с.

Вакулюк П. Г. Лісовідновлення та лісорозведення в рівнинних лісах України / П. Г. Вакулюк, В. І. Самоплавський. – Фастів : Поліграфіст, 1998. – 508 с.

Вивчити природне поновлення та розробити комплекс лісовідновних заходів на перелогах, переданих під заліснення ДП «Корюківське ЛГ» : наук. звіт / ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС» ; кер.

А. М. Жежкун. – Новгород-Сіверський, 2008. – 92 с.

Высоцкий Г. Н. Учение о лесной пертиненции // Защитное лесоразведение : изб. тр. / Г. Н. Высоцкий. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 55–139.

Воробьёв Д. В. Методика лесотипологичных исследований /

Д. В. Воробьёв. – К. : Урожай, 1967. – 388 с.

Гордієнко М. І. Лісові культури : підруч. / М. І. Гордієнко,

Г. С. Корецький, В. М. Мауер. – К. : Сільгоспосвіта, 1995. – 328 с.

Гордієнко М. І. Лісові культури : підруч. / [М. І. Гордієнко,

М. М. Гузь, Ю. Б. Дебринюк, В. М. Мауер]. – Львів : Комула, 2005. – 608 с.

Гриб В. М. Удосконалення технології підготовки лісокультурних площ при відтворенні лісів : / В. М. Гриб, С. В. Маслей /// Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. – Вип. 171, ч. 3. – К., 2012. – С. 282–286.

ДАЧО Фонд Р-950, оп. 1, од. зб. 92. – 238 с.

ДАЧО Фонд Р-5075, оп. 5, од. зб. 101. – 65 с.

Дем'яненко Л. В. Аналіз лісокультурної справи в лісових господарствах Новгород-Сіверського Полісся // Лісівничо-екологічні проблеми Східного Полісся України : зб. наук. праць / Л. В. Дем'яненко,

І. М. Жежкун, М. О. Галів. – 2011. – Вип. 2. – Новгород-Сіверський : Новгород-Сіверська ЛНДС. – С. 64–71.

Жежкун А. М. Агроландшафти Чернігівської області та шляхи їх оптимізації: / А. М. Жежкун, Л. В. Дем'яненко, Я. Л. Шестак // Науковий вісник Національного аграрного університету. Серія : Лісівництво, декоративне садівництво. – К. : НАУ. – 2008. – Вип. 122. – С. 252–255.

Жежкун А. М. Спосіб захисту кореневих систем саджанців сосни від пошкоджень личинками хрущів / А. М. Жежкун, М. О. Галів,

В. Л. Мєшкова // Патент на корисну модель № 30005 А01G 13 / 00, А 016 23/ 00; заявл. 27.08.2007 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3. – 4 с.

Жежкун А. М. Результати застосування різних способів обробітку ґрунту для створення лісових культур сосни звичайної у свіжому дубовому субору // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : матер. наук. конф., присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА (12–14 жовтня 2010 р., м. Харків) / А. М. Жежкун, Г. М. Помаз, М. О. Галів. – Х. : УкрНДІЛГА, 2010. – С. 110–111.

Жежкун А. М. Збереженість і ріст лісових культур сосни в умовах свіжого дубового субору на ділянці із застосуванням Базудину при створенні культур // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць /

А. М. Жежкун, Г. М. Помаз, М. О. Галів. – Х. : УкрНДІЛГА. – 2011. – Вип. 119. – С. 168–175.

Жежкун А. М. Лісовідновні заходи на перелогах, переданих під заліснення // Лісівничо-екологічні проблеми Східного Полісся України : зб. наук. праць / А. М. Жежкун, М. О. Галів, П. П. Погребняк. – 2011. – Вип. 2. – Новгород-Сіверський : Новгород-Сіверська ЛНДС. – С. 89–94.

Інструкція з проведення, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів : затв. Наказом Держкомлісгоспу України

№ 260 від 19.08.2010 р. – К., 2010. – 73 с.

Лісовий кодекс України : закон України № 3404-ІV (3404 – 15) від 08.02.2006 р. – Відомості Верховної Ради України, 2006. – № 21, ст. 170.

Правила відтворення лісів : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 р. № 303. – К., 2007. – 5 с.

Редько Г. ?. Очерки по истории лесокультурного дела на Украине / Г. ?. Редько, В. А. Бузун, Н. Г. Редько. – Житомир : Полісся, 2005. – 528 с.

Русов А. А. Описание Черниговской губернии / А. А. Русов. – Чернигов : Типография губернского земства, 1898. – Т. 1. – 322 с.

Теоретичні та технологічні основи відтворення лісів на засадах екологічно орієнтованого лісівництва : науково-методичні рекомендації /

В. М. Мауер, М. І. Гордієнко, Ф. М. Бровко [та ін.] . – К. : НУБіП України, 2008. – 63 с.

Типи лісових культур за лісорослинними зонами Полісся та Лісостепу, Степу, Карпат, Криму. – К. : Держкомлісгосп України, 2010. – 63 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.