КОРЕНЕНАСЕЛЕНІСТЬ У ЛАНДШАФТНХ ГРУПАХ ДЕРЕВНХ РОСЛН НА СУГЛНСТХ ҐРУНТАХ ЗЕЛЕНОЇ ЗОН м. КЄВАІ. В. Іванюк

Анотація


Розглянуто корененаселеність ґрунту в ландшафтних групах деревних рослин на суглинистих ґрунтах, залежно від щільності верхнього 80-сантиметрового шару ґрунту, в умовах судібров зеленої зони м. Києва.

Ключові слова: корененаселеність ґрунту, коренева система, фізіологічно активне коріння, щільність ґрунту.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар А. О. Лісові культури горіха чорного / А. О. Бондар. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1997. – 48 с.

Бондарь В. ?. ?зменение корненаселенности лиственных древесных пород в рекреационных насаждениях / В. ?. Бондарь // Лесоводство и агролесомелиорация. – 1982. – Вып. 62. – С. 16–19.

Гегельський І. Н. Досвід розведення дуба бореального на Україні / І. Н. Гегельський // Наукові праці лісогосподарського факультету. – 1960. – Т. ХІІІ, вип. 7. – С. 59–70.

Гордієнко М. І. Липа дрібнолиста та культури за її участю / М. І. Гордієнко, В. І. Карпенко. – К. : Сільгоспосвіта, 1996. – 224 с.

Гордієнко М. І. Лісівничі властивості деревних рослин /

М. І. Гордієнко, Н. М. Гордієнко. – К. : Вістка, 2005. – 820 с.

Іванюк І. В. Корененаселеність у ландшафтних групах деревних рослин на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах у зеленій зоні м. Києва / І. В. Іванюк // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Лісівництво та декоративне садівництво”. – 2015. – Вип. 216, ч.1. – С. 116–123.

Іванюк І. В. Особливості формування кореневих систем у деревних рослин ландшафтних лісових культур зеленої зони Києва / І. В. Іванюк // Аграрна наука і освіта. – 2006. – Т. 7, № 3–4. – С. 118–122.

Калінін М. І. Корененаселеність ґрунту / М. І. Калінін // Українська енциклопедія лісівництва. – Л., 1999. – Т.1. – С. 367.

Калинин М. ?. Корневедение / М. ?. Калинин. – М. : Экология, 1991. – 173 с.

Калинин М. ?. Формирование корневой системы деревьев /

М. ?. Калинин. – М. : Лесн. пром-сть, 1983. – 151 с.

Кочановский С. Б. Влияние водно-воздушного режима почв на состояние некоторых древесных декоративных растений в условиях городского озеленения : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук / С. Б. Кочановский. – Минск, 1964. – 24 с.

Таран ?. В Устойчивость рекреационных лесов / ?. В. Таран, В. Н. Спиридонов. – Новосибирск : Наука, 1977. – 179 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.