ПРОГНОЗУВАННЯ ІНТЕНСВНОСТІ ПОШКОДЖЕННЯ НАСАДЖЕНЬ ЗМОВМ П’ЯДУНОМ У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУВ. Л. Мєшкова, О. М. Кукіна, Ж. І. Бережненко

Анотація


Описано принципи та наведено результати розрахунків критичної щільності гусениць зимового п’ядуна І віку з урахуванням їхньої кормової норми та фітомаси листя дуба, залежно від діаметра, висоти та санітарного стану дерев. Рекомендовано визначати очікувану інтенсивність пошкодження листя гусеницями шляхом зіставлення значень критичної щільності популяції шкідника з фактичною, оціненою за даними обліків.

Ключові слова: зимовий п’ядун (Operophtera brumata L.), критична щільність, фітомаса листя, санітарний стан дерев, кормова норма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байдик Г. В. Комахи-шкідники листя дуба у полезахисних лісових смугах ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва / Г. В. Байдик, Ж. І. Бережненко // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». 2013. – № 10. – С. 22–28.

Бережненко Ж. І. Методичні підходи до вивчення видового складу та ролі комах-листогризів у лісових смугах Харківщини / Ж. І. Бережненко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснування факультету захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (14 вересня 2012 р.). –

Х. : ХНАУ, 2012. – С. 19–21.

Бережненко Ж. І. Трофічні зв’язки листогризів з ряду лускокрилі (Lepidoptera) у полезахисних лісових смугах лівобережного Лісостепу України / Ж. І. Бережненко // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». 2014. – № 1–2. –

С. 15–22.

Воронцов А. ?. Технология защиты леса / А. ?. Воронцов, Е. Г. Мозолевская, Э. С. Соколова. – М. : Экология, 1991. – 304 с.

Голубев А. В. Математические методы в лесозащите (учет, прогноз, принятие решений) / А. В. Голубев, Г. Э. ?нсаров, В. В. Страхов. – М. : Лесн. пром-сть, 1980.– 101 с.

Краснов В. П. Довідник із захисту лісу / В. П. Краснов, В. І. Ткачук, О. О. Орлов / за ред. д. с-.г. н., проф. В. П. Краснова. – К. : Екоінформ, 2011. – 528 с.

Мешкова В. Л. Сезонное развитие хвоелистогрызущих насекомых /

В. Л. Мешкова. – Х. : Новое слово, 2009. – 396 с.

Мєшкова В. Л. Підходи до оцінювання шкідливості комах-хвоєлистогризів / В. Л. Мєшкова // Український ентомологічний журнал. – 2013. – № 1 (6). – С. 79–89.

Мєшкова В. Л. Чинники мінливості критичної чисельності комах-хвоєлистогризів / В. Л. Мєшкова // Вісник ХНАУ (Серія «фітопатологія та ентомологія»). – 2010. – № 1. – С.85–90.

Надзор, учет и прогноз массовых размножений хвое- и листогрызущих насекомых в лесах СССР / ?льинский А. ?., Тропин ?. В. – ред. – М. : Лесн. пром-сть, 1965. – 525 с.

Новак Л. В. Пяденицы в комплексных очагах чешуекрылых / Л. В. Новак, С. Г. Гамаюнова, О. Н. Кукина // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2012. – Вип.120. – С. 133–139.

Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України / П. І. Лакида, Р. Д. Василишин, А. Г. Лащенко, А. Ю. Терентьєв. – 2011. – 186 с.

Справочник по защите леса от вредителей и болезней / [Тимченко Г. А., Авраменко ?. Д., Завада Н. М. и др.]. – К. : Урожай, 1988. – 224 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.