АНАЛІЗ ПОДІБНОСТІ ВДОВХ СКЛАДІВ ДЕНДРОСОЗОЕКЗОТІВ ЗАПОВІДНХ ПАРКІВ СТЕПУ УКРАЇНА. С. Власенко

Анотація


Наведено результати аналізу подібності парціальних дендросозофлор штучних заповідних парків Степу України у контексті адміністративних областей, окремих об’єктів та відповідних категорій природно-заповідного фонду. Загалом локальні дендроекзосозофлори десяти провідних заповідних парків є гетерогенними та корелюють між собою на низькому рівні. Найбільш подібними за видовим складом рослин є Донецький ботанічний сад НАН України та дендропарк біосферного заповідника «Асканія-Нова» (Ksc=0,69). Найтісніше корелюють між собою вузькорегіональні заповідні дендроекзофлори Одеської, Донецької, Херсонської та Дніпропетровської областей. Серед досліджених категорій природно-заповідного фонду подібними є видові склади дендросозоекзотів ботанічних садів та дендропарків (Ksc =0,72).

Ключові слова: видовий склад дендроекзосозофлори, ex situ, заповідні парки, коефіцієнт подібності Серенсена-Чекановського, Степ України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Василик О. В. Заповідні дендросозофіти півдня Правобережного Лісостепу // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.13. –

С. 17–22.

Власенко А. С. Репрезентативність культивування дендросозоекзотів ex situ штучних заповідних парків Степу України / А. С. Власенко // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2015. – Т. 5, № 1. – С. 24–47.

Власенко А. С. Особливості підбору коефіцієнтів подібності для порівняння локальних дендроекзосозофлор заповідних парків Степу України / А. С. Власенко // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Біоресурси лісових та урбанізованих екосистем: відтворення, збереження і раціональне використання» (23–24 квітня 2015 року). – К. : Компринт, 2015. – С. 126–127.

Гайова Ю. Ю. Диференціація рослинного покриву Черкасько-Чигиринського геоботанічного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.05 / Ю. Ю. Гайова. – К., 2008. – 22 с.

Геоботаніка: тлумачний словник : навч. посіб. / [Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, І. П. Григорюк, М. Д. Мельничук]. – К. : Фітосоціоцентр, 2011. – 420 с.

Гнатюк Е. П. Сравнительный анализ локальных флор Южной Карелии / Е. П. Гнатюк, А. В. Кравченко, А. М. Крышень // Труды Карельского научного центра РАН. – 2003. – Вып. 4. – С. 19–29.

Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Степу України : монографія / [С. Ю. Попович, А. С. Власенко, Є. І. Берегута та ін.] ; за ред. С. Ю. Поповича. – К. : Компринт, 2014. – 888 с.

Заповідна дендросозофлора Степу України / [Попович С. Ю., Власенко А. С., Берегута Є. І. та ін.] ; за ред. С. Ю. Поповича. – К. : Компринт, 2013. – 260 с.

Клочкова Н. Г. Анализ флоры Камчатского побережья методом конкретных флор / Н. Г. Клочкова, В. А. Березовская, А. Р. Ляндзберг // Вестник Камчатского государственного технического университета. – 2002. – № 1. – С. 48–58.

Ковтун І. В. Флора Кам’янецького Придністров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.05 / І. В. Ковтун. – К., 2004. – 24 с.

Костина Н. В. Применение индексов сходства и различия для районирования территорий на основе локальных флор / Н. В. Костина // ?звестия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. – Т. 15, № 3 (7). – С. 2160–2168.

Маринич О. М. Удосконалена схема фізико-географічного районування України / О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, П. Г. Шищенко // Укр. геогр. журн. – 2003. – Т. 41. – С. 16–20.

Серегин А. П. Коэффициенты сходства локальных флор (на примере сеточного картирования флоры национального парка «Мещера», Владимирская область) / А. П. Серегин // М-лы Моск. центра РГО. Биогеография. – 2003. – Вып. 11. – С. 39–48.

Середняк А. А. Сравнительный анализ флоры мхов Южного Приуралья (Оренбургская область) с флорами мхов других регионов Уральской горной страны / А. А. Середняк, З. Н. Рябинина // Вестник ОГПУ. – 2005. – № 3 (41). – С. 60–62.

Степаненко Н. П. Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ Лісостепу України (аналіз структури, оцінка декоративності, фітодизайн) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 06.03.01 / Н. П. Степаненко. – К., 2015. – 23 с.

Степаненко Н. П. Порівняльний аналіз локальних раритетних дендросозофлор штучних заповідних парків Лісостепу України /

Н. П. Степаненко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 193. – С. 44–51.

Фіцайло Т. В. Структурно-порівняльна оцінка диференціації ценофлор Київського плато : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.05 / Т. В. Фіцайло. – К., 2000. – 19 с.

Фролов Д. А. Ботанико-географическое районирование бассейна реки Свияги / Д. А. Фролов, А. В. Масленников // ?звестия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – Т. 14, № 1 (6). – С. 1646–1651.

Хитун О. В. Апробация редко используемых показателей для анализа локальных и парциальных флор / О. В. Хитун, А. А. Зверев // Вестник Удмуртского университета. – 2012. – Вып. 3. – С. 55–70.

Чорней І. І. Чивчино-Гринявські гори у флористичному районуванні Українських Карпат // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – Т. 2 (9), № 1. – С. 229–242.

Шмидт В. М. Математические методы в ботанике : учеб. пособие / В. М. Шмидт. – Л. : ?зд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 288 с.

Шмидт В. М. Статистические методы в сравнительной флористике / В. М. Шмидт. – Л. : ?зд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 176 с.

Юрцев Б. А. ?зучение конкретных и парциальных флор с помощью математических методов / Б. А. Юрцев, Б. ?. Семкин // Бот. журнал. – 1980. – Т. 65, № 12. – С. 1706–1718.

Magurran A. E. Measuring biological diversity. – Oxford, UK. : Blackwell Publishing, 2004. – 256 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.