ОПТМІЗАЦІЯ СКЛАДУ СУБСТРАТУ ДЛЯ АДАПТУВАННЯ САДЖАНЦІВ-РЕГЕНЕРАНТІВ МАГНОЛІЇ КОБУС (MAGNOLIA KOBUS DC.)



І. М. Бобошко-Бардин

Анотація


Наведено характерні риси оптимізації складу субстрату під час адаптування рослин до умов зовнішнього середовища. Науково обґрунтовано склад субстрату для завершального етапу отримання рослин-регенерантів.

Ключові слова: адаптація, субстрат, компоненти, біотестування, закрита коренева система, Magnolia kobus DC.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутенко Р. Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р. Г. Бутенко. – М. : Наука, 1964. – 272 с.

Высоцкий В. А. Клональное микроразмножение плодовых растений и декоративных кустарников / В. А. Высоцкий // Микроразмножение и оздоровление растений в промышленном плодоводстве и цветоводстве. : сб. статей. – Мичуринск : [б. н.], 1989. – С. 3–8.

Голубенко А. В. Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.12 “Фізіологія рослин” /

А. В. Голубенко. – К., 2005. – 22 с.

ГОСТ 26204-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации Ц?НАО.

ГОСТ 26205-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации Ц?НАО.

ГОСТ 26207-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации Ц?НАО.

ГОСТ 26483-85, 26487-85. Почвы. Определение подвижных соеденений магния и кальция Ц?НАО.

Декоративне розсадництво : навч. посіб. / В. М. Маурер. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 264 с.

Пінчук А. П. Особливості адаптації рослин-регенерантів гібрида тополі сірої х тополі білої (Populus canescens Sm. х Populus alba L.) /

А. П. Пінчук // Науковий вісник НАУ. – К., 2004. – № 70. – С. 128–132.

Тюрин ?. В. Новое видоизменение объемного метода определения гумуса с помощью хромовой кислоты / ?. В. Тюрин // Почвоведение. – 1931. – № 6. – С. 36–47.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.