ЩОДО ПРОДУКТВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ СОСН ЗВЧАЙНОЇ НА НАМВНХ ПІЩАНХ ЛІТОЗЕМАХ ЗЕЛЕНОЇ ЗОН МІСТА КЄВАФедір Михайлович Бровко

Анотація


Показано, що 24-річні культури сосни звичайної на намивних пісках зростають за ІІІ–V класом бонітету, а сіянці сосни, висаджені на лісокультурну площу через 3 роки після залісення пісків, не здатні приймати участь у формуванні основного намету в соснових деревостанах. Незважаючи на те, що на час обстеження, на лісокультурній площі збереглось на 28 % більше саджанців сосни 21-річного віку (5,1 тис. шт. на 1 га), їхні таксаційні показники поступались 24-річним: за висотою стовбурців – на 43 %; за діаметром стовбурів – на 70 %. При цьому, саджанці 24-річного віку займали домінантне положення у насадженні. Вони зростали за III класом бонітету. Саджанці сосни, що представляли 21-річну частину деревостану потрапили під намет 24-річних саджанців, а показники їхнього росту за висотою відповідали лише V класу бонітету. Дослідження фракційного складу біомаси показало, що у 24-річному деревостані, сосна звичайна накопичила 92 т на 1 га загальної біомаси. При цьому, частка біомаси, що належала 24-річним саджанцям становила 87 % і лише 13 % – належало 21-річним саджанцям, що свідчить про недоцільність створення на піщаних літоземах насаджень сосни звичайної з висаджуванням її сіянців на лісокультурну площу з інтервалом через 3 роки та вказує на неефективність доповнення 3-річних культур сосни 1-річними сіянцями сосни. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури

Боровиков В. STATISTICA / ?скусство анализа данных на компютере. Для профессионалов / В. Боровиков. – СПб : Питер, 2001. – 658 c.

Григорюк І. П. Вплив ґрунтового водного живлення на вміст води, вуглеводів і азоту в органах деревних рослин при їх вирощуванні на намивних пісках Лівобережжя м. Києва / І. П. Григорюк, П. П. Яворовський, В. І. Ткачов // Збірка матеріалів ”Всеукраїнської науково-практичної конференції з екологічних проблем сталого розвитку України”. – К. : НАУ, 2005. – С. 86–92.

Гришина Л. А. Учёт биомассы и химический анализ растений /

Л. А. Гришина, Е. М. Самойлова. – М. : МГУ, 1971. – 99 с.

Колесников В. А. Методы изучения корневой системы древесных растений / В. А. Колесников. – М. : Лесная промышленность, 1972. – 152 с.

Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии / [Швиденко А. З., Савич Ю. Н., Строчинский А. А. и др.].– К. : Урожай, 1987. – 559 с.

Огиевский В. В. Обследование и исследование лесных культур / В. В. Огиевский, А. А. Хиров. – М. : Лесная промышленность, 1964. – 50 с.

Рахтеенко ?. Н. Корневые системы древесных пород / ?. Н. Рахтеенко. – М.–Л. : Гослесбумиздат, 1952. – 108 с.

Тихонова Е. П. Агротехнические свойства субстратов на рекультивируемых территориях КМА / Е. Н. Тихонова, Э. ?. Трещевская, Ю. В. Лавуденшлагер // Генетика, селекция, семеноводство и разведение древесных пород в Лесостепи : Материалы международной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения профессора Михаила Михайловича Вересина, Воронеж, 12 февраля 2005 г.. – Воронеж : ?стоки, 2005. – С. 123–125.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.