Систематична структура дендрофлори та санітарний стан паркових насаджень міст карпатського регіону УкраїниЯ.В. Геник, Р.Б. Дудин

Анотація


Представлено результати досліджень систематичної структури дендрофлори паркових насаджень міст Карпатського регіону України. Визначено кількість та відсоток пошкоджених і уражених, сухостійних і аварійних деревних рослин у міських парках. Охарактеризовано санітарний стан паркових насаджень урбанізованих екосистем.Систематична структура дендрофлори, паркові насадження, пошкодження та ураження деревних рослин, урбанізовані екосистеми Карпатського регіону України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кучерявий В.П. Фітомеліорація / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2003. – 540 с.

Дудин Р.Б. Фітоценотична структура старовинних парків та шляхи її регулювання (на прикладі парків Заходу України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» / Р.Б. Дудин. – Львів, 2009. – 20 с.

Дудин Р.Б. Консерваторська діяльність в історичних парках / Р.Б. Дудин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Сер. : Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.12. – С. 180–183.

Визначник рослин України / за ред. Д.К. Зерова. – К. : Урожай, 1965. – 878 с.

Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д.Н., Котов М.?., Прокудин Ю.Н. и др.]. – К. : Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с.

Заячук В.Я. Дендрологія / В.Я. Заячук. – Львів : Апріорі, 2008. – 656 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.