ОСОБЛВОСТІ ТЕМАТЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МЕМОРІАЛЬНХ ПАРКІВ М. КЄВАН.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська, М.О. Гричук

Анотація


Проведено розподіл меморіальних парків м. Києва залежно від особливостей тематичного навантаження. На основі ретроспективного аналізу їх формування та композиційно-просторової структури виявлено, що серед парків воєнної тематики найбільшу кількість займають об’єкти, які присвячені подіям Великої Вітчизняної війни.

Меморіальний парк, тематичне навантаження, парки воєнної тематики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Боговая ?.О. Озеленение населенных мест : учеб. пособие для вузов / ?.О. Боговая, B.C. Теодоронский. – М. : Агропромиздат, 1990. – 239 с.

Методические рекомендации по архитектурно-планировочной организации мемориальных парков и скверов / КиевН??Пградостроительства – К., 1976. – 79 с. : ил.

Лунц Л.Б. Мемориальные парки / Л.Б. Лунц – М. : Стройиздат, 1979.

Агальцова В.А. Сохранение мемориальных лесопарков / Агальцова В.А. – М. : Лесн. пром-сть, 1980. – 254 с.

Лихачев Д.С. Заметки о реставрации мемориальных садов и парков / Д.С. Лихачев // Восстановление памятников культуры (проблемы реставрации): сб. статей. – М. : ?скусство, 1981. – С. 95–120.

Краткий справочник архитектора: Ландшафтная архитектура / [?.Д. Родичкин, Ю.А. Бондар, А.П. Вергунов и др.]; под. ред. ?.Д. Родичкина. – К. : Будівельник, 1990. – С. 324–326.

Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2008 г. N 1160-ПП Об утверждении Временного положения по классификации и функционально-планировочной организации парков в городе Москве / [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://base1.gostedu.ru/54/54717/

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06

Вікіпедія / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.