ІНВЕНТАРЗАЦІЙНЙ АНАЛІЗ КОЛЕКЦІЙНОГО ФОНДУ ДЕКОРАТВНХ РОСЛН НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНВ.Ф. Собченко

Анотація


Розглянуто результати інвентаризації (20072012) насаджень кварталу № 4 НДП «Софіївка» і визначено, що колекційний фонд цієї ділянки за період 19972012 рр. збагачено автором на 20 видів та 26 форм декоративних рослин, які належать до 9 родів та 7 родин загальною кількістю 132 шт., у тому числі: 29 % кущів та 71 % дерев.

Встановлено, що з деревних порід вегетативно розмноженими автором є 21 шт. (15 %) рослин, у тому числі: кореневими відсадками – 15 %; внутрівидовим щепленням (гомотрансплантація) – 75 %, міжвидовим щепленням (гетеротрансплантація) – 10 %. Визначено, що 12 кущів (32 % із усіх кущових) вегетативно розмножені укоріненням живців.

Інвентаризація, колекція, декоративні кущі, дерева, вегетативне розмноження, гомотрансплантація, гетеротрансплантація, укорінені живці, кореневі відсадки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевская Н. А. ?нтродукция растений: Теории и практические приемы / Н. А. Базилевская, А. М. Мауринь. – Рига : Латвийский ун-т, 1984. – 91 с.

Былов В. Н. Принципы создания и изучения коллекции декоративных малораспространенных многолетников / В. Н. Былов, Р. А. Каприсонова // Бюлл. ГБС, 1978. – Вып. 107. – С. 77–82.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

Вехов Н. К. Методы интродукции и акклиматизации древесных растений / Н. К. Вехов // ?нтродукция растений и зеленое строительство. – М. ; Л. : АН СССР, Труды бот. ин-та им. В. Л. Комарова, 1957. – Сер. VI. – Вып. 5. – С. 93–106.

Вольф Э. Л. Декоративные кустарники и деревья для садов и парков / Э. Л. Вольф. – Петроград : А. Ф. Девриен, 1915. – 463 с.

Галактионов ?. ?. Декоративная дендрология / ?. ?. Галактионов, А. В. Ву, В. А. Осин. – М. : Высш. шк., 1967. – 318 с.

Гузенко Т. Г. Декоративное садоводство и садово-парковое строительство / Т. Г. Гузенко, М. Т. Гаюка и др. – К. : Будівельник, 1985. – 182 с.

Декандоль А. Местопроисхождение возделываемых растений / А. Декандоль. – Спб., 1885. – 218 с.

Калініченко О. А. Декоративна дендрологія / О. А. Калініченко. – К. : Вища шк., 2003. – 199 с.

Климович В. ?. Размножение и выращивание декоративных древесных пород / В. ?. Климович, ?. В. Климович. – М. : Россельхозиздат, 1986. – 159 с.

Колесников А. ?. Декоративная дендрология / А. ?. Колесников. – М. : Лесн. пром-сть, 1974. – Т. 3. – 703 с.

Кучерявий В. П. Озеленення населених місць / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 456 с.

Малеев В. П. Теоретические основы акклиматизации / В. П. Малеев. – М. : Сельхозгиз, 1933. – 168 с.

Пронин М. ?. Лесопарковое хозяйство / М. ?. Пронин. – М. : Агропромиздат, 1990. – 175 с.

Собченко В. Ф. Вегетативне розмноження клена ясенолистого / В. Ф. Собченко // Науковий вісник Нац. аграрн. ун-ту. Сер. “Лісівництво. Декоративне садівництво”. – К. : НАУ, 2006. – Вип. 103. – С. 45–53.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.