СУЧАСНЙ СТАН НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ-ПАМ’ЯТК САДОВО-ПАРКОВОГО МСТЕЦТВА «ТУРЧНІВСЬКЙ»Ф.Ф. Марков

Анотація


Проаналізовано досвід створення паркових насаджень на прикладі Турчинівського парку. Побудовано план насаджень з урахуванням переважаючих порід, проведено аналіз їх сучасного санітарного стану. Виявлено основні проблеми охорони старовинних парків, обґрунтовано шляхи підвищення їх довговічності.

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, геоботанічний район, план насаджень, корінні насадження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Антипов М. П. Старинные парки как особый вид охраняемых территорий / М. П. Антипов, Р. В. Боровский, В. В. Коммиссаров // Охраняемые территории Севера европейской части СССР. – Вологда, 1985. – С. 45–47.

Бродович Т.М. Деревья и кустарники запада УССР : Атлас / Т.М. Бродович, М.М. Бродович. – Львов : Вища школа, 1979. – 250 с.

Геоботанічне районування Української РСР. – К. : Наук. думка, 1977. – 303 с.

Деревья и кустарники. Покрытосеменные : справочник / отв. ред. Л.?. Рубцов. – К. : Наук. думка, 1974. – 590 с.

Дудин Р.Б. Стан насаджень Стрийського парку м. Львова та проблеми його реконструкції / Р.Б. Дудин // Наук. вісник НЛТУ. – 2003. – Вип. 13.5. – С. 85–89.

Клименко Ю.О. Насадження старовинних парків-пам'яток садово-паркового господарства Житомирської області / Ю.О. Клименко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 28–37.

Клименко Ю.О. Полемічні питання геоботанічного паркознавства /

Ю.О. Клименко // Науковий вісник НЛТУ. – 2009. – Вип. 21.9. – С. 25–33.

Сучасний стан та шляхи оптимізації зелених насаджень в Києві / С.І. Кузнецов, Ф.М. Левон, Ю.А. Клименко [та ін.] // Інтродукція і зелене будівництво : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2000. – С. 90–104.

Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підруч. – Вид. 2-ге / В.П. Кучерявий // Львів: Світ, 2008. – 456 с.

Марков Ф.Ф. Природно-заповідні об’єкти Житомирського Полісся та їх сучасний стан / Ф.Ф. Марков // Наук. вісник НЛТУ. – 2011. – Вип. 21.17 – С. 55–59.

Плотникова Л. С. Значение старинных парков в охране генофонда и интродукции древесных растений / Л. С. Плотникова // Бюл. Гл. бот. сада. – 1992. – Вып. 165. – С. 3–6.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.