НАБЛЖЕНЕ ДО ПРРОД ЛІСІВНЦТВО: ІСТОРІЯ ВНКНЕННЯ ТА РОЗВТОК У ЄВРОПЕЙСЬКХ КРАЇНАХА.О. Бондар, Є.О. Кременецька, О.Ю. Чорнобров

Анотація


Розглянуто виникнення, поширення та загальні принципи наближеного до природи лісівництва в Європі. Проаналізовано переваги запровадження вказаної стратегії менеджменту. Зосереджено увагу на перешкодах, які обмежують запровадження цього напряму. Подано характеристику сучасного стану та перспектив застосування наближеного до природи лісівництва в Україні.

Наближене до природи лісівництво, лісове господарство, стратегія лісового менеджменту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар А. О. Пошук альтернативних підходів щодо формування і оздоровлення лісів в умовах свіжої діброви на Поділлі України (на прикладі підприємств Вінницького ОУЛМГ) / А. О. Бондар, Є. О. Кременецька // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи: наук. конф., присвячена 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА, 12–14 жовтня 2010 р. : тези доп. – Х., 2010. – С. 13–14.

Жежкун А.М. Дослідні поступові рубки в сосняках Східного Полісся /

А. М. Жежкун, М. О. Галів // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : наук. конф., присвячена 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА, 12–14 жовтня 2010 р. : тези доп. – Х., 2010. – С. 29–30.

Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні / [Кравець П.В., Лакида П.І., Кременецька Є.О. та ін.] ; за ред. П.В. Кравця. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 250 с.

Концептуальні засади наближеного до природи лісівництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakgromrada.org.ua/materials/forza/2.pdf 28.01.2013

Кременецька Є.О. Максимальна площа суцільних лісосік: досвід Європи та пропозиції для України / Є. О. Кременецька, П. В. Кравець // Науковий вісник НАУ. – 2008. – Вип. 122. – С. 116–124.

Кременецька Є.О. Плідна співпраця / Є.О. Кременецька, С.Є. Вовк // Лісове господарство Вінниччини, 2009. – № 4–6. – С. 5.

Кременецька Є.О. Спільний науково-практичний семінар лісівників Вінниччини та лісівників-науковців НУБІП України / Є.О. Кременецька, І.В. Мельник, О.Ю. Чорнобров // Лісове господарство Вінниччини, 2011. – № 6. – С. 1–3.

Криницький Г.Т. Концептуальні засади наближеного до природи лісівництва / Г.Т. Криницький, М.В. Чернявський // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : матеріали наук. конф., присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА , 12–14 жовтня 2010 р. – Х., 2010. – С. 5–6.

Мотошков О.В. Формування різновікової структури соснових деревостанів пристепових борів / О. В. Мотошков // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : тези доп. наук. конф., присвяченої 80–річчю від дня заснування УкрНДІЛГА, 12–14 жовтня 2010 р. – Х., 2010. – С. 45–47.

Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах / [Чернявський М.В., Швіттер Р., Ковалишин Р.В. та ін.] ; за ред. М.В. Чернявського. – Львів : Піраміда, 2006. – 84 с.

Порадник карпатського лісівника / [М.В. Чернявський, В.І. Парпан, Р.І. Бродович та ін.] ; за ред. М. В.Чернявського. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2008. – 368 с.

Правила рубок головного користування. – К. : Державний комітет лісового господарства України, 2010. – 12 с.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів” від 12.05.2007 р. № 724. – 8 с.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат” від 22.10.2008 р. № 929. – 11 с.

Савущик М.П. Прийоми з відновлення сосняків Полісся на засадах екологічно орієнтованого лісівництва / М. П. Савущик, М. Ю. Попков // Освіта, наука та інновації у лісовому і садово-парковому господарстві України в контексті регіональних та глобальних викликів : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 170-річчю Навчально-наукового інституту лісового і садово–паркового господарства, 85-річчю Боярської лісової дослідної станції Національного університету біоресурсів і природокористування України, 30 вересня – 2 жовтня 2010 р. – К., 2010. – С. 89–90.

Тернопільська О.М. Вплив групово-поступових рубок на горизонтальну структуру природних сосняків (Pinus sylvestris L.) Ізюмського пристепового бору / О. М. Тернопільська, О. А. Пономарьов // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : тези доп. наук. конф., присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА, 12–14 жовтня 2010 р. – Х., 2010. – С. 66–68.

Ткач В.П. Оптимізація господарювання в букових лісах Гірського Криму / В. П. Ткач, В. І. Роговий // Лісівнича наука: витоки, сучасність, перспективи : тези доп. наук. конф., присвяченої 80-річчю від дня заснування УкрНДІЛГА, 12–14 жовтня 2010 р. – Х., 2010. – С. 68–69.

Чернявський М. Концепція наближеного до природи лісівництва та її реалізація в Україні / М. Чернявський // Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні : зб. матеріалів. міжнарод. наук.-практ. конференції, 2–3 грудня 2010 р. – Львів : Зелений хрест, Ліга-Прес, 2011. – С. 157–163.

Bruchánik R. Support to the design and development of innovative forest management schemes. Close to nature silviculture. Food and agriculture organization of the United Nations technical cooperation programme TCP/HUN/3003 (A) / R. Bruchánik. – Budapest, 2006. – 35 p.

Jakobsen M. Introduction of close to nature forestry in the Danish state forests. / M. Jakobsen, M. Jensen. [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http:// www.unece.org 21.01.2013

Larsen J.B. Nature-based forest management – where are we going? Elaborating forest development types in and with practice / J.B. Larsen, A.B. Nielsen // Forest Ecology and Management. – 2007. – P. 107–117.

Pro Silva Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.prosilvaeurope.org/ 28.01.2013


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.