МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛВОСТІ ТА ТВЕРДІСТЬ ҐРУНТІВ У СОСНОВХ НАСАДЖЕННЯХ, УРАЖЕНХ КОРЕНЕВОЮ ГУБКОЮО.А. Михайличенко, І.М. Усцький, Ю.О. Болтенков, Д.В. Стовбуненко

Анотація


Наведено результати досліджень водно-фізичних властивостей ґрунтів соснових деревостанів різних класів віку, уражених і не уражених кореневою губкою, створених на землях, які були в сільськогосподарському користуванні на лівому березі р. Сіверський Дінець. Встановлено що найбільша твердість ґрунтів відзначено в міжосередковому просторі насаджень 5 класу віку, дещо менша – у насадженнях 4 та 6 класів віку. Враховуючи, що в осередку усихання опади потрапляють безпосередньо у ґрунт, а в зімкненому насадженні затримуються кронами дерев, найбільше напруження водного режиму відзначається в насадженнях з максимальною твердістю ґрунтових шарів.

Коренева губка, ґрунт, твердість ґрунту, прошарок, осередок всихання, міжосередковий простір.


Повний текст:

PDF

Посилання


Заключительный отчет УкрН??ЛХА по теме № 13 «?зучить миколого-биохимические особенности корневой губки сосны, пихты и ели и разработать мероприятия по борьбе с ней». – № госрегистрации 71064583. – Житомир, 1975. – 124 с..

Заключительный отчет УкрН??ЛХА по теме № 13: «?зучить микологические особенности корневой губки сосны и пихты и разработать мероприятия по борьбе с ней». – № госрегистрации 71054593. – Харьков, 1975. – 206 с.

Культури сосни звичайної в Україні / [М.І. Гордієнко, В.П. Шлапак,

А.Ф. Гойчук, В.О. Рибак, В.М. Маурер]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2002. – 872 с.

Молчанов А.А. Гидрологическая роль сосновых лесов на песчаных почвах / А.А. Молчанов. – М. : Ак. Наук., 1952. – 488 с.

Полевой определитель почв / Мин-во сел. хоз-ва УССР и др.; [под ред. Попупана Н. ?. и др.]. – К. : Урожай, 1981. – 320 с.

Полупан М.І. Класифікація ґрунтів України / Полупан М.І., Соловей В.Б., Величко В.А. – К. : Аграрна наука, 2005. – 300 с.

Усцький І.М. Грунтові особливості соснових насаджень Новгород – Сіверського полісся, уражених кореневою губкою / І.М. Усцький // Лісовий журнал. – К. : Новий друк, 2011. – № 2. – С. 48–52.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.