ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРСТКА ЕДАФІЧНХ УМОВ ПОЛЕЗАХСНХ ЛІСОВХ СМУГ І АГРОФОНІВГ.О. Лобченко

Анотація


Обґрунтовано застосування лісової типології для встановлення відповідності існуючих лісомеліоративних насаджень лісорослинним умовам. Проведено порівняльний аналіз характеристик ґрунту прилеглих агрофонів і полезахисних лісових смуг різного породного складу, віку, конструктивних особливостей.

Полезахисні лісові смуги, вміст гумусу, вологість ґрунту, едафічні умови, лісова типологія, тип лісорослинних умов.


Повний текст:

PDF

Посилання


Агролісомеліорація. Терміни і визначення понять : ДСТУ ISO 4874:2007. – [Чинний від 01.01.2009]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 18 с. – (Національний стандарт України).

Голубев ?.Ф. Почвоведение с основами геоботаники / Голубев ?.Ф. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Колос, 1982. – 360 с.

Лавриненко Д.Д. Применение лесной типологии в агролесомелиорации / Д.Д. Лавриненко // Труды Респ. конф. По вопросам развития лесоразведения в Украинской ССР. – К. : АН УССР, 1952. – С. 27–36.

Орфанитский Ю.А. Рациональное использование плодородия лесных почв таежной зоны / Орфанитский Ю.А. – М. : Гослесбумиздат, 1963. – 183 с.

Погребняк П.С. Основы лесной типологии / П.С. Погребняк. – [2-е испр. и дополн. изд.]. – К. : АН УССР, 1955. – 456 с.

Полупан М.І. Класифікація ґрунтів України / Полупан М.І., Соловей В.Б., Величко В.А. – К. : Аграрна наука, 2005. – 300 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.