ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛВУ ЗМІН КОНСТРУКЦІЇ ІНСТРУМЕНТУ НА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ ДЕРЕВНН.В. Марченко, М.О. Білецький

Анотація


Наведено результати експериментальних досліджень шорсткості поверхні зразків пиломатеріалів, отриманих з використанням пилок з пластинами для винесення стружки, застосування яких можливе на сучасних круглопиляльних верстатах з розкрою колод та пиломатеріалів.

Круглопиляльні верстати, плоскі круглі пили, точність пилянні, якість обробки, шорсткість, пластини для винесення стружки.


Повний текст:

PDF

Посилання


ГОСТ 15612-85 «Методы определения параметров шероховатости поверхности».

ГОСТ 7016-82 «Параметры шероховатости поверхности».

Патент на корисну модель № 72632 Україна, МПК В27 В33/00. Кругла пилка з пластинами для винесення стружки/ Cірко З.С., Білецький М.О.; заявник та патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України, Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс». — № u 2012 01347; заявл. 08.02.12; опубл. 27.08.12, Бюл. № 16.

Прокофьев Г.Ф. Определение аналитическим методом точности пиления древесины круглыми пилами / Г.Ф. Прокофьев, ?.?. ?ванкин, Л.А.Ковалев // Лесной журнал. – 2009. – № 1. – С. 78–83.

Стахиев Ю.М. Работоспособность плоских круглых пил / Стахиев Ю.М. – М.: Лесн. пром-сть, 1989. – 384 с.

Стахиев Ю.М. Проблемы совершенствования конструкций круглых пил для распиловки древесины / Ю.М. Стахиев // Лесной журнал. – 1993. – № 2–3. – С. 61–63.

Щепочкин С.В. Об оценке температуры резания при пилении круглыми пилами / С.В. Щепочкин // Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент XXI века: труды Международного евразийского симпозиума. – Екатеринбург, 2006. – С. 143–146.

Якунин Н.К. Круглые пилы и эксплуатация пил / Н.К. Якунин. – М.: Лесн. пром-сть, 1977. – 200 с.

Novak V. Computer methods of determining the quality of the machined surface of spruce and beech wood / Vit Novak, Miroslav Rousek, Emil Svoboda // Annals of Warsaw University of Life Sciences Forestry and Wood Technology. – 2007. – № 62. – P. 80–85.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.